Розділ «Література»

Інформаційна політика

1. Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – №48. – Ст. 650 (Вводиться в дію Постановою BP від 02.10.92 №2658-12 // ВВР. – 1992. – №48. – Ст. 651.

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стан інформаційної безпеки України" // ВВР. – 2002. – №2. – Ст. 5.

3. Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" // Відомості Верховної Ради. – 1997. – №48. – Ст. 296 (Зі змінами, внесеними згідно із Законами №134-XIV, №762-IV (762-15) від 15.05.2003 // ВВР. – 2003. – №30. – Ст. 247.)

4. Указ Президента України "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади" від 17 травня 2001 р. №325/2001.

5. Указ Президента України "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" від 24 вересня 2001 р. №891/2001.

6. Указ Президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" від 6 грудня 2001 р. №1193/2001.

7. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 1 серпня 2002 р. №683/2002.

8. Указ Президента України "Про Раду з питань інформаційної політики при Президентові України". Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 9 вересня 2002 р. №812/ 2002.

9. Положення про Раду з питань інформаційної політики при Президентові України. Затверджено Указом Президента України від 3 квітня 2001 р. №230/2001.

10. Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Затверджено Указом Президента України від 27 серпня 2003 р. №920/2003.

11. Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України. Затверджено Указом Президента України від 3 червня 1999 р. №601/99.

12. Положення про Головне управління інформаційної політики Адміністрації Президента України. Затверджено розпорядженням Глави Адміністрації Президента України від 7 жовтня 2002 р. №60.

13. Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України. Затверджено Указом Президента України від 6 жовтня 2000 р. №1120/2000.

14. Постанова Верховної Ради України "Про підсумки парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні" // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №16. – Ст. 130.

15. Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2003 році та основні завдання на 2004 рік. Доповідь Голови Комітету І.С. Чижа

16. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи №1239 від 25 січня 2001 року "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні".

17. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р". – К., 2001. – С. 47–64.

18. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002– 2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України

19. Кучма Л.Д. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000–2004 роки // Націю звеличують великі цілі і діла. – К.: Преса України, 2000. – С. 23–94.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційна політика» автора Поченцов Г.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

 • 2.2. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності

 • 2.3. Основні прояви стратегій

 • 2.4. Стратегія як нетактика

 • 2.5. Стратегія як методологія роботи з невідомим

 • 2.6. Стратегічні виклики Україні

 • 2.7. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи

 • Література

 • Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 3.3. Американський досвід розвитку національної інформаційної інфраструктури

 • 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

 • 3.5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства

 • Література

 • Розділ 4. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 • 4.2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення

 • 4.3. Центральні органи державної влади України в галузі інформації

 • 4.4. Концепції державної інформаційної політики

 • Література
 • Розділ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 5.4. Законодавство про дифамацію

 • 5.5. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет

 • Література

 • Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 • 7.2. Досвід створення електронного уряду в США

 • 7.3. Е-уряд як складова програми "е-Європа"

 • 7.4. Електронний уряд Великої Британії

 • 7.5. Перешкоди на шляху до електронного уряду (проблеми цифрової нерівності)

 • 7.6. Російський проект електронного уряду

 • 7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України

 • Література

 • Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

 • 8.3. Пропагандистські дії в XX столітті

 • 8.4. Комунікативні складові психологічної/ інформаційної операції

 • 8.5. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій

 • 8.6. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору

 • Література