Розділ «Література»

Інформаційна політика

1. Указ Президента України "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади" від 17 травня 2001 року №325/2001.

2. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31 липня 2000 р. №928.

3. Указ Президента України "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" від 24 вересня 2001 року №891/2001.

4. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" від 6 грудня 2001 р. №1193/2001.

5. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 1 серпня 2002 року, №683/2002.

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 4 січня 2002 р. №3.

7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" від 29 серпня 2002 р. №1302.

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" від 24 лютого 2003 року №208.

9. Програма "Електронна Україна" (проект),

10. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки: Послання Президента України до Верховної ради України.

11. Концепція розвитку державної інформаційної інфраструктури. Державний комітет зв'язку та інформатизації України.

12. Перелік завдань щодо розвитку мережі Інтернет в Україні. Державний комітет зв'язку та інформатизації України.

13. Перелік інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи "Електронний Уряд". Затверджено наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15.08.2003 №149.

14. Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд". Затверджено Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15.08.2003 №149.

15. Вершинин М. "Электронное правительство" в XXI веке.

16. Глобальная инициатива по преодолению информационного неравенства. ООН.

17. Граждане как партнеры. Руководство ОЭСР по информированию, консультациям и активному участию общества в разработке политического курса: Пер. с англ. М. Гремберг. – М.: Весь мир, 2002. – 120 с.

18. Декларация о европейской политике в области новых информационных технологий (Будапешт, 6-7 мая 1999 года)

19. Дрожжинов В., Штрик А. ИТ как приводной ремень повышения эффективности госуправления в США.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційна політика» автора Поченцов Г.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

 • 2.2. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності

 • 2.3. Основні прояви стратегій

 • 2.4. Стратегія як нетактика

 • 2.5. Стратегія як методологія роботи з невідомим

 • 2.6. Стратегічні виклики Україні

 • 2.7. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи

 • Література

 • Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 3.3. Американський досвід розвитку національної інформаційної інфраструктури

 • 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

 • 3.5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства

 • Література

 • Розділ 4. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 • 4.2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення

 • 4.3. Центральні органи державної влади України в галузі інформації

 • 4.4. Концепції державної інформаційної політики

 • Література

 • Розділ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 5.4. Законодавство про дифамацію

 • 5.5. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет

 • Література

 • Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 • 7.2. Досвід створення електронного уряду в США

 • 7.3. Е-уряд як складова програми "е-Європа"

 • 7.4. Електронний уряд Великої Британії

 • 7.5. Перешкоди на шляху до електронного уряду (проблеми цифрової нерівності)

 • 7.6. Російський проект електронного уряду

 • 7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України

 • Література
 • Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

 • 8.3. Пропагандистські дії в XX столітті

 • 8.4. Комунікативні складові психологічної/ інформаційної операції

 • 8.5. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій

 • 8.6. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи