Розділ «Література»

Інформаційна політика

1. Декларация о европейской политике в области новых информационных технологий (Будапешт, 6–7 мая 1999 г.).

2. Резолюція №1 "Вплив нових комунікаційних технологій на права людини і демократичні цінності" (V Європейська конференція міністрів з політики в сфері засобів масової інформації (Салоніки, 11–12 грудня 1997 p.).

3. Рекомендация №R (99) 1 Комитета министров государствам – участникам Совета Европы по стимулированию плюрализма в средствах массовой информации,.

4. Рекомендация №R (94) 13 Комитета министров Совета Европы государствам – участникам "О мерах обеспечения прозрачности средств массовой информации" (принята Комитетом министров 22 ноября 1994 г. на 521-й сессии заместителей министров),

5. Власть и СМИ (обзор правовых норм зарубежных стран).

6. Джон Перри Барлоу. Декларация Независимости Киберпространства.

7. Декларация о свободе политической дискуссии в СМИ (Принята 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров на уровне постоянных представителей),

8. Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних (Страсбург, 8 листопада 2001 p.).

9. Європейська Директива про приватність в електронних комунікаціях (2002/58/ЕС).

10. Європейська Конвенція з кіберзлочинності (Будапешт, 23 листопада 2001 p.).

11. Интернет и правовое регулирование, h

12. Правовые проблемы Интернета,

13. Правовий механізм захисту прав людини стосовно обробки інформації персонального характеру: європейська модель регулювання,

14. Прайс М., Круг П. Благоприятная среда для свободных и независимых средств массовой информации,

15. Рекомендація №R (99) 5 Комітету Міністрів державам – членам Ради Європи із захисту недоторканності приватного життя в Інтернеті. Керівні принципи щодо захисту особистості стосовно збору й обробки персональних даних на інформаційних магістралях (затверджена Комітетом Міністрів 23 лютого 1999 р. на 660-м засіданні Постійних представників при Раді Європи),

16. Рекомендация №Rec (2002) 2 Комитету Министров государствам-участникам о доступе к официальным документам (принята Комитетом Министров 21 февраля 2002 г. на 784-м заседании заместителей министров),

17. Изучение европейских подходов к владению средствами массовой информации, //

18. Сборник национальных докладов по вопросам концентрации в средствах массовой информации. Комитет экспертов Совета Европы по концентрации и плюрализме в средствах массовой информации (Страсбург, 7 мая 1998 г. №ММ-СМ (98)6).

19. Современное право средств массовой информации США.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційна політика» автора Поченцов Г.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

 • 2.2. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності

 • 2.3. Основні прояви стратегій

 • 2.4. Стратегія як нетактика

 • 2.5. Стратегія як методологія роботи з невідомим

 • 2.6. Стратегічні виклики Україні

 • 2.7. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи

 • Література

 • Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 3.3. Американський досвід розвитку національної інформаційної інфраструктури

 • 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

 • 3.5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства

 • Література

 • Розділ 4. ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

 • 4.2. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення

 • 4.3. Центральні органи державної влади України в галузі інформації

 • 4.4. Концепції державної інформаційної політики

 • Література

 • Розділ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • 5.4. Законодавство про дифамацію

 • 5.5. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет

 • Література
 • Розділ 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

 • 7.2. Досвід створення електронного уряду в США

 • 7.3. Е-уряд як складова програми "е-Європа"

 • 7.4. Електронний уряд Великої Британії

 • 7.5. Перешкоди на шляху до електронного уряду (проблеми цифрової нерівності)

 • 7.6. Російський проект електронного уряду

 • 7.7. Основні аспекти формування електронного уряду України

 • Література

 • Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

 • 8.3. Пропагандистські дії в XX столітті

 • 8.4. Комунікативні складові психологічної/ інформаційної операції

 • 8.5. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій

 • 8.6. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору

 • Література