Розділ «5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством»

Інформаційний бізнес

Коло питань: розробка комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послуг, визначення стратегії і тактики комунікації, організація просування інформаційних товарів та послуг, аналіз і дослідження ефективності комунікацій, контроль ефективності рекламної політики та и результатів

Перш за все, необхідно зауважити, що інформаційні підприємства працюють на досить специфічному ринку, отже і послуги, які вони пропонують, можуть стати у нагоді досить вузькому, спеціалізованому колу споживачів. Реклама за цих умов також буде специфічною і не завжди розрахованою на широкі маси. Цей фактор, фактор специфічності послуг, є одним із визначальних при розробці рекламної кампанії підприємства інформаційних продуктів і послуг.


Розробка комплексу маркетингу інформаційних продуктів і послугКонцепція розвитку підприємства


1. Орієнтація на стратегію.

2. Орієнтація на своєчасну адаптацію до змін у зовнішньому середовищі та впливу на неї.

3. Найважливіший ресурс – люди.

4. Оптимальне групування робіт, широкі багатоаспектні спеціальності.

5. Самоконтроль (саморегулююча система), самодисципліна.

6. Горизонтальна та гнучка організаційна структура,

7. Демократичний стиль, оснований на зацікавленості всіх робітників у загальному успіху організації.

8. Співробітництво, колегіальность.

9. Висока зацікавленість низових працівників у загальному успіху.

На основі оцінок умов конкуренції підприємству необхідно провести прогноз ступеню небезпеки з боку своїх конкурентів, проаналізувати конкурентоспроможність технологій, загальний економічний потенціал, можливість подальших комерційних ризиків.

Розробка комплексу маркетингу передбачає відбір контролюючих змінних, за допомогою яких підприємство забезпечує потрібну реакцію ринку (досягнення очікуваного прибутку та споживчого ефекту). Комплекс таких змінних включає: товар (послугу), ціну, методи продажу, методи стимулювання попиту і збуту та інше.

Реалізація комплексу маркетингу охоплює в один ланцюг усі комерційні, а в необхідних випадках також виробничі, фінансові, організаційно-управлінські й інші служби підприємства за допомогою стратегічного планування та планування комплексу маркетингу, а також організаційно-фінансового контролю за виконанням планів.

Функції маркетингу, які потрібні підприємству і доцільні для використання, подано на мал. 5.5.

Основні функції маркетингу

Мал. 5.5. Основні функції маркетингу

Стратегічне планування розробляється строком на три роки. Розробкою займається відділ маркетингу разом із заступником керівника підприємства, під загальним керівництвом першого керівника. Участь у розробці приймають керівники підрозділів підприємства та провідні фахівці.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством
 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи