Розділ «1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу»

Інформаційний бізнес

Коло питань: загальні та специфічні функції інформаційного бізнесу, взаємозв'язок між функціями бізнесу, модель функціонування інформаційного бізнесу, особливості інформаційного бізнесу

Під функцією бізнесу розуміють діяльність з виробництва та обмінних операцій між підприємством та іншими елементами господарського середовища


Загальні та специфічні функції інформаційного бізнесуВзаємозв'язок функцій бізнесу


Між функціями бізнесу існують досить тісні та складні взаємозв'язки. Завдання полягає у забезпеченні ефективного управління цими зв'язками.

Так, від інженерної функції залежать всі операції інформаційного бізнесу. Саме вона забезпечує проектування нових видів інформаційних продуктів і послуг (ІПП), виробничих потужностей і процесів. Інженерна функція забезпечує отримання від виробництва інформації з проблем, пов'язаних з удосконаленням технологічного процесу оброблення інформації і про можливості вдосконалення операційної системи.

Маркетингова функція забезпечує надійний прогноз попиту та реальні замовлення клієнтів на ІПП, тобто на виходи операційної системи дає необхідну інформацію про зміну потреб в ІПП і вимог споживачів до їх якості та термінів надання. З іншого боку, маркетинг залежить від виробництва в частині надання інформації про наявність ІПП і можливості своєчасного виготовлення їх для задоволення попиту споживачів.

Для того, щоб надати кошти в потрібний час і в потрібних обсягах, фінансовій службі треба отримати від виробничих підрозділів інформацію про плани виробництва і розвитку. Функція ведення фінансів та обліку потребує даних, необхідних для того, щоб оплатити працю працівників, заплатити постачальникам, виставити рахунки споживачам, вести облік наявних матеріально-технічних запасів і фінансову звітність.

Виробнича функція в свою чергу залежить від фінансової в частині капіталів, необхідних для розширення потужностей і підтримки поточної роботи.

Кадрова функція (функція управління трудовими ресурсами) несе відповідальність за набір, відбір, адаптацію, а іноді й навчання кадрів для роботи в операційній системі. У свою чергу, операційні підрозділи повинні інформувати кадрову службу про потреби в робочій силі як за кількістю, так і за кваліфікацією.

Така залежність між операціями та іншими функціями часто призводить до виникнення конфліктів.

Наприклад, служба маркетингу може бути невдоволена, що виробництво недостатньо гнучко реагує на зміни в інформаційних потребах користувачів. У свою чергу, виробничники можуть дорікати службі маркетингу за те, що вона обіцяє клієнтам все що їм заманеться, без перевірки можливостей виробництва. Або: виробництво вимагає виділення фондів для придбання нового обладнання, а фінансова служба вважає, що необхідно нагромадити капітали за рахунок економії на витратах.

Основними причинами конфліктів між сферами інформаційного бізнесу може бути спільне користування ресурсами; взаємозв'язок завдань; відмінності цілей та сприйняття цінностей; несумісність характерів; неякісний комунікаційний зв'язок. Для досягнення успіху в роботі менеджеру з виробництва необхідно вирішувати проблеми розв'язання конфліктів.


Модель функціонування інформаційного бізнесу


Модель функціонування інформаційного бізнесу суттєво не відрізняється від моделі, загальноприйнятої для бізнесу. Розглянемо укрупнену модель інформаційного бізнесу, запропоновану А. Хоскінгом [224], яка подана на мал. 1.3

Загальна модель інформаційного бізнесу [224]

Мал. 1.3. Загальна модель інформаційного бізнесу [224]

Укрупнена модель бізнесу містить два рівні:

1) макрорівень – охоплює економічні, політичні, соціально- культурні, технологічні, фізичні (географічні) умови діяльності;

2) мікрорівень – охоплює безпосередньо середовище діяльності підприємства з інституціональною системою.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу
 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи