Розділ «3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів»

Інформаційний бізнес

Коло питань: види стратегій боротьби за споживачів, вибір стратегії залежно від позиції фірми на ринку, вибір стратегії залежно від стадії розвитку ринку


Види стратегій боротьби за споживачівВибір стратегії залежно від позиції фірми на ринкуВибір стратегії залежно від стадії розвитку ринку


Динаміка інформаційного ринку є дестабилізуючим фактором при формуванні стратегії на ньому конкуренції.

Тому необхідною є адаптація стратегії до стадії розвитку ринку:

Розглянемо наведені особливості інформаційного ринку більш детально.

1. Новий ринок, що швидко зростає. Конкурентне середовище нового ринку має декілька особливостей, які необхідно враховувати при розробленні стратегії. Перелік особливостей середовища нового ринку зведено в таблицю 3.12.

Таблиця 3.12.

Перелік особливостей нового ринку
1.Не існує правил функціонування ринку
2.Більшість ноу-хау перебувають у приватній власності провідних підприємств галузі
3.Не визначено найефективнішу технологію і переважні для покупців атрибути товару, відсутні стандарти на продукцію й технології
4.Немає цілісної інформації про конкурентів, споживачів, стан галузі
5.Існують можливості для зниження витрат виробництва і реалізації продукції за рахунок нових ідей щодо організації виробництва та управління, вдосконалення умов праці й підвищення її продуктивності
6.Для нових підприємств відсутні проблеми входження в нову галузь
7.Групи споживачів ще перебувають у стадії формування, швидко перетворюють існуючі інформаційні технології й товари у морально застарілі. Споживачам доцільно відкладати купівлі, поки не буде досягнута відповідність між дизайном, технологією і ціною нового товару
8.Підприємство потребує значної фінансової підтримки для того, щоб отримати перший прибуток

Аналіз можливостей використання перелічених стратегій та їх комбінацій проводиться з оглядом на довгострокову перспективу. Необхідно завчасно підготуватися до умов, які виникають при переході до зрілого ринку, із сильною конкуренцією.

Завдання короткострокового зростання повинна бути збалансована з довгостроковими потребами в побудові міцних ринкових позицій.

2. Ринок періоду сповільнення зростання. Сповільнення темпів зростання ринку викликає суттєві зміни в конкурентному середовищі.

Характеристика ринку періоду сповільнення зростання наведена в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13.

Особливості ринку періоду сповільнення зростання
1.Сповільнюється зростання купівельного попиту, що посилює боротьбу за частку ринку шляхом зниження цін, збільшує обсяг реклами та інші агресивні заходи
2.Скорочується зростання виробництва за рахунок насичення ринку, менші обсяги виробництва спричиняють збільшення собівартості продукції
3.Споживачі стають вимогливішими і більше уваги приділяють ціні та рівню сервісу. Стимулювання повторних купівель (нових версій ІПП) вимагає значних витрат
4.Можливості підприємства для фінансування інновацій обмежені, поступово вичерпується запас нових ідей
5.Унаслідок технологічної зрілості, стандартизації товарів, здешевлення виробництва з'являється тенденція до посилення міжнародної конкуренції. Фірми, що зростають, шукають нові міжнародні ринки збуту і зацікавлені у виробництві товарів у країнах, де воно дешевше
6.Знижується рентабельність ринку, посилюється конкуренція. Вимогливіші споживачі і потреба в зміні стратегії конкуренції призводять до зниження прибутків на ринку порівняно з періодом швидкого зростання

Наведені характеристики змушують організацію переглянути свою конкурентну стратегію і приділити особливу увагу вирішенню відповідних проблем, перелік яких наведено в таблиці 3.14.

Таблиця 3.14.

Перелік завдань які треба вирішувати в період сповільнення темпів зростання ринку
1.Провести детальний аналіз і скоротити витрати виробництва й реалізації продукції, спрямувати діяльність на ті групи продуктів, де підприємство має спеціальний досвід і переваги перед конкурентами
2.В умовах уповільнення зростання збільшується еластичність попиту за цінами, тому підприємству необхідно орієнтуватися на цінову політику конкурентів, щоб не упустити цінові заходи конкурентів
3. 4.Більше уваги приділяти зниженню витрат за рахунок технологічних інновацій, які мають особливу конкурентну цінність, оскільки головними об'єктами уваги на даному ринку є ціни і рівень сервісу
Збільшити обсяги продажу на своєму сегменті ринку. Пошук нових груп покупців (виборювання їх у конкурентів) може бути не таким ефективним, як збільшення обсягів продажу існуючим групам покупців. Збільшення продажу своїм покупцям може здійснюватися за рахунок постачання їм периферійного обладнання, підвищення якості та функціональних можливостей продукції, випуску модифікацій, що задовольняє конкретні запити, умов придбання, доставки і монтажу обладнання, навчання, консультування тощо
5.Розглянути питання придбання на вигідних умовах підприємств, обладнання та інших активів слабких конкурентів, що дасть змогу збільшити прибутки і зайняти позицію великого й дешевого виробника, що в умовах сповільнення зростання ринку дає великі переваги
6.Вихід на зовнішні ринки може принести додаткові обсяги продажу за рахунок дешевої робочої сили, сучаснішої технології та інших факторів, яка в умовах відсутності перспектив зростання на внутрішньому ринку може стати ефективним заходом

3. Ринок у період застою. Навіть на ринках, де попит – послаблений або нерентабельний, прибутки – короткострокові, можна працювати й отримувати невеликі прибутки. Як показує практика бізнесу на застійному ринку, необхідно детально проаналізувати можливість використання стратегій конкуренції.

• Концентрація на обслуговуванні конкретного сегмента ринку, визначення, створення і використання сегментів, що

зростають усередині застійного ринку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів
 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи