РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Інформаційний бізнес

Підрозділи:

8.1. Теоретична основа електронної комерції.

8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції.

8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі.

8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні.


8.1. Теоретична основа електронної комерціїСутність електронної комерціїСтановлення і розвиток Е-комерції


Для того, щоб краще зрозуміти суть електронної комерції потрібно звернутися до витоків та поетапно прослідкувати її історичний розвиток. Датою народження інформаційних технологій Е-комерції вважається 1993 рік, коли розпочалося масове використання Web-технології в мережі Інтернет.

До цього часу для комерційних потреб користувалися електронними картками з відповідними мережами банкоматів, як правило, у торгових точках та сервісних службах і міжбанківські клірингові центри. Глобалізація банківських операцій засобами сучасних комунікацій почала проявлятися тільки у другій половині 80-хроків.

Слід зазначити, що до запровадження Інтернет-технологій у торговельну сферу людство прийшло поступово, що викликано складністю цього процесу.

В середині 60-х років минулого століття вперше з'явилися кредитні картки, виготовлені з пластика з нанесеною на них магнітною смугою, що забезпечила можливість автоматизації фінансово-розрахункових операцій.

Наприкінці 60-х років два творці глобальних американських систем з обслуговування пластикових карт – Bankof America та Interbank Cards Association – організували сумісну розсилку пластикових карт поштою, що призвело до стрімкого зростання кількості власників карт. Одночасно зросла й кількість фірм, що працюють із даними картками. В 1975 році була запатентована електронна карта пам'яті. На основі цього винаходу на початку 80-х років у Франції була запатентована смарт-карта з убудованим мікропроцесором.

На Ямайській конференції у 1976 році представники провідних світових держав запропонували новий принцип формування світової валютної системи – відмову від використання золота як засобу покриття дефіциту при міжнародних платежах. Епоха Бреттонвудської системи, що існувала з 1944 року, закінчилася.

Основними елементами нової системи почали виступати міждержавні організації, регулюючи валютні відносини та конвертацію валют. Платіжними засобами сьогодні виступають національні валюти держав [206].

Офіційне відкриття міжбанківської мережі передачі фінансових повідомлень SWIFT (Society for World – wide Interbank Financial Telecommunication – Суспільство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій) відбулося 9 травня 1977 року. На початку існування мережі до неї увійшли 239 банків з 15 країн Європи та Північної Америки, що забезпечували щоденний графік обсягом близько 500 тис. повідомлень. Система SWIFT замінила телетайп та стала першою міжнародною системою такого роду. В даний час до складу SWIFT входять близько 8000 найбільших кредитних та фінансових установ із понад з 200 країн світу.

На початку 1980-років у США з'являються перші системи проведення клієнтами банківських операцій у закритих електронних мережах за допомогою спеціального програмного забезпечення. В середині 1980-х років з'явилися міжнародні стандарти з електронного обміну даними в управлінні, комерції та транспорті, системи виконання малих ордерів. В1989 році в Нью-Джерсі з'явився перший прообраз сучасного дилінгового залу, де не було ані брокерів, ані екрана з котируваннями – тільки комп'ютери. За комп'ютерами сиділи трейлери, які передавали через електронний термінал ордери (доручення на здійснення покупки або продажу акцій) брокерам. Брокери вводили ордери в робочу станцію NASDAG [212].

18 жовтня 1995 року в США було відкрито перший Інтернет-банк Security First Network Bank. Протягом першого року існування його активи досягли ПО млн. доларів, а місячний приріст капіталу перевищив 20%. У листопаді 1999 року московська міжбанківська валютна біржа (ММВБ) створила автоматичний Інтернет-шлюз – могутній термінал, здатний обробляти одночасно велику кількість заявок на купівлю та продаж будь-якого виду цінних паперів. При цьому час із моменту подачі клієнтом заявки до її реєстрації скоротився до декількох секунд, оскільки багато операцій, наприклад, перевірка платоспроможності клієнта, стали оброблятися не вручну, а автоматично.

В липні 2000 року компанія France Telecom представила систему мобільних платежів, засновану на оплаті за допомогою використання мобільного телефону разом із пластиковою картою. На початку 2004 року 2 мільйони осіб використовують онлайновий банкінг десяти найбільших американських банків. Цей показник зріс на 29% у порівнянні з попереднім роком.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи