Розділ «7.5. Побудова ІТ-консалтингу»

Інформаційний бізнес

Коло питань: IT консалтинг як вид послуг на ринку, суть ІТ- консалтингу, його завдання та напрями, склад IT-послуги, переваги застосування ІТ-консалтингу, розвиток світового й національного ІТ-консалтингу


IT консалтинг як вид послуг на ринку праціСуть IT-консалтингу, його завдання та напрями


Інформаційні технології – це реалії нашого часу. Без них сучасний бізнес неможливий. Підприємства все більшою мірою залежать від функціонування інформаційних систем. Вибір шляхів і методів розробки автоматизації підприємства безпосередньо залежить від широти спектра готових інформаційних рішень та розмаїтості засобів і методів їх розробки. Необхідність використання нових сучасних технологій у всіх сферах підприємництва й привели до появи IT-консалтингу.

IT-консалтинг – це відносно новий термін, який набув вжитку у бізнесових колах в умовах стрімкого ускладнення інформаційних систем і загальної тенденції до інтеграції між ними. Найчастіше словом "IT-консалтинг" називають різноманітні послуги, так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями, – від розгортання локальної мережі до впровадження комплексних систем управління виробництвом та підприємством взагалі, тобто це послуги, які призначені для виявлення максимального ефекту від упровадження IT за одночасної мінімізації витрат.

IT-консалтинг – це консультаційна та практична допомога клієнтам -організаціям у створенні високоефективних інформаційних систем, а також забезпечення адекватного і професійного їх обслуговування з найменшими сукупними витратами.

IТ-консалтинг – це один із перших етапів на шляху підвищення ефективності діяльності компанії, що дозволяє їм визначити стратегію розвитку інформаційної інфраструктури, обрати найбільш пріоритетні напрямки та розробити оптимальний план запровадження нових інформаційних технологій.

Суть IT-консалтингу полягає у виявленні в організації проблем наявної інформаційної системи і визначенні оптимальних методів їх вирішення на шляху підвищення ефективності її діяльності. Надається інформаційний консалтинг спеціалізованими організаціями, які крім консалтингових послуг, займаються продажем прикладних програм.

Результат ІТ-консалтингу – створення і надання практичних рекомендацій, розроблених на підставі проведеного аудиту телекомунікаційних та інформаційних систем, спрямованих на оптимізацію інформаційної інфраструктури й системи безпеки компанії, зокрема впровадження нових систем для підвищення ефективності бізнесу.

Завдання консалтингових IT-організацій можуть бути досить різноманітні; основними серед них є: створення і керування роботою локальних мереж; організація інформаційних сховищ; удосконалення інформаційної структури підприємництва; обробка даних на портативних ПК; архітектура й можливості інформаційних систем; розробка методів безпеки даних; планування розвитку інформаційних технологій у суспільстві.

Основними напрямками діяльності в галузі IT-консалтингу є:

• Формування корпоративної ІТ-стратегії.

• Оцінка ефективності інвестицій в IT.

• Удосконалення системи управління IT-службою та ІТ- структурою.

• Розробка концепцій створення і впровадження корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ).

Розглянемо кожен із перелічених напрямів діяльності більш детально.

1. Формування корпоративної ІТ-стратегії. Основою реалізації інформаційного забезпечення управління компанією є ІТ- стратегія.

Формування ІТ-стратегії засноване на баченні, місії, меті, стратегії компанії. При цьому передбачається, що IT у компанії вторинні й підтримують основний бізнес.

Основні завдання фахівців у сфері IT-стратегій зведено в таблицю 7.13.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.5. Побудова ІТ-консалтингу“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу
 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи