Розділ «4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем»

Інформаційний бізнес

Коло питань: основні принципи інформаційного маркетингу, організаційно-економічні принципи інформаційного маркетингу, інформаційно-технологічні принципи розробки та впровадження маркетингових інформаційного маркетингу

Всі принципи розробки та впровадження МІС у сфері інформаційної діяльності розподілені на три групи: основні принципи організаційно-економічні принципи, інформаційно-технологічні принципи інформаційного маркетингу [76].


Основні принципи інформаційного маркетингуОрганізаційно-економічні принципи інформаційного маркетингу


Друга група охоплює такі принципи інформаційного маркетингу: принцип системності, принцип єдності функціонування МІС з іншими інформаційними системами, принцип декомпозиції, принцип нових завдань, економіко-організаційний принцип, принцип першого керівника та принцип безперервного розвитку системи.

Принцип системності передбачає постановку мети управління і вибір критеріїв, що дозволяють оцінити, наскільки спроектована система відповідає поставленій меті.

Створення МІС повинне засновуватися на методі системного аналізу. В процесі її розробки слід урахувати взаємозв'язки підсистем і окремих елементів МІС як між собою, так і із зовнішнім середовищем.

Принцип єдності функціонування МІС з іншими інформаційними системами передбачає дотримання єдності системи, що проектується, й усієї системи управління інформаційними установами, включаючи її організаційне, інформаційне, програмне та технічне забезпечення.

Дотримання даного принципу дозволяє встановити гнучкі динамічні зв'язки між функціями управління на основі синтезу МІС й інших автоматизованих систем управління підприємствами. При цьому формується інтегрована система, в якій відбувається взаємодія всіх можливих механізмів управління установами в процесі досягнення поставленої мети.

Принцип декомпозицїї передбачає розподіл системи на складові елементи, що полегшує її розробку.

Принцип нових завдань охоплює як формулювання й постановку абсолютно нових для підприємства завдань, так і нові підходи, алгоритми та методи рішення існуючих завдань управління маркетингом, які не можуть бути реалізовані без використання сучасних економіко-математичних методів.

Економіко-організаційний принцип передбачає обов'язкове навчання апарату управління методам і техніці роботи в умовах функціонування МІС.

Участь управлінського персоналу в розробці та впровадженні МІС означає, що в робочій групі зі створення МІС беруть участь користувачі проектованої і впроваджуваної системи. Вони повинні співробітничати з розробниками в частині постановки й уточнення мети і шляхів її досягнення, у формуванні специфічних вимог до системи, у визначенні пріоритетів, завдань тощо.

Принцип першого керівника передбачає, що очолити роботу щодо створення МІС повинен керівник підприємства або, принаймні, один із його заступників.

Принцип безперервного розвитку системи передбачає трактування МІС як відкритої системи, що підлягає розширенню й розвитку з орієнтацією на новітні технології і програмні продукти.

Економічна доцільність проекту вимагає забезпечення продуктивності, якості та економічності проектних рішень, які пропонуються, в часі. Врешті-решт упровадження МІС повинне сприяти підвищенню прибутковості роботи підприємства і зміцненню її позицій на ринку інформаційних продуктів.


Інформаційно-технологічні принципи інформаційного маркетингу


До інформаційно-технологічних принципів інформаційного маркетингу належать принцип автоматизації документообігу, принцип динамічної цілісності інформації об'єкта управління, принцип модуля побудови технічного, інформаційного та програмного забезпечення, принцип інтерактивності, принцип інтелектуалізації, принцип адаптивності, принцип дружності, принцип інтегральної інформаційної бази і одноразового введення інформації.

Принцип автоматизації документообігу Впровадження безпаперової технології. Це характерна особливість нової технології організаційного управління, суть якої полягає в тому, що всі або, принаймні, переважна більшість інформаційних потоків проходять безпосередньо через ЕОМ.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем
 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи