РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційний бізнес

Підрозділи:

1.1. Визначення основних понять

1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

1.3. Маркетингове середовище підприємництва

1.4. Побудова інформаційного бізнесу на підприємстві


1.1. Визначення основних понятьІнформаційний бізнес і маркетингІнформаційні ресурси, продукти і послуги


Інформаційний ресурс – увесь обсяг знань, відчужених від їхніх творців, зафіксованих на матеріальних носіях і призначених для суспільного використання. В українському законодавстві визначено, що до інформаційних ресурсів України входить уся належна їй інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення (ст. 54 Закону України "Про інформацію").

Інформаційним ресурсам притаманні специфічні властивості, які суттєво відрізняють їх від інших чинників виробництва. Основні з них зведені в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2.

№ п.пСпецифічні властивості інформаційних ресурсів
1.Споживання інформаційних ресурсів не веде до їх зменшення
2.Взаємний обмін інформацією збільшує інформаційний потенціал усіх учасників обміну
3.Тиражування й поширення інформації стають відносно простішими та дешевшими
4.Споживання інформаційних ресурсів не призводить до зростання невизначеності господарської ситуації і сприяє її впорядкованості та прогнозованості

Разом із тим, інформаційні ресурси, подібно до матеріальних, мають відповідну цінність і можуть бути оцінені [28].

Наслідком поєднання інформаційних ресурсів та інформаційних технологій є створення певної нової інформації або ін-

формації у новій формі. Це продукція інформаційної діяльності, яка називається інформаційними продуктами і послугами.

Офіційне тлумачення цих термінів наведене в ст. 40, 41 Закону України "Про інформацію" [186].

Інформаційна продукція – це матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та організацій

Інформаційна послуга – це здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі з доведення інформаційної продукції до споживачів із метою задоволення їхніх інформаційних потреб

Інформаційний продукт – це сукупність даних, сформована виробником для поширення в матеріальній або нематеріальній формах. Якщо він пропонується ринку з метою його придбання, використання чи споживання, його варто розглядати як товар, що має певні особливості.

Особливості інформації як товару зведені в таблицю 1.3.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи