Розділ «1.3. Маркетингове середовище підприємництва»

Інформаційний бізнес

Коло питань: мета і завдання інформаційного маркетингу, правила ведення інформаційного маркетингу, функції інформаційного маркетингу, види інформаційного маркетингу, особливості маркетингової діяльності інформаційних структур


Підходи до вивчення об'єктів і суб'єктів маркетингуЧинники впливу на формування інформаційних потреб


Передумовою дослідження суспільних потреб у сфері інформації є розкриття, пізнання і оцінка комплексу об'єктивних тенденцій, що впливають на суспільний розвиток та водночас на розвиток суспільних потреб.

Мова йде про тенденції соціального, гуманітарного, екологічного, науково-технічного і політичного розвитку, які мають вплив на процес інформатизації суспільства, і отже, прямо чи опосередковано діють на ринок відповідних продуктів та послуг.

Інформатизація суспільства суттєво впливає на розвиток суспільних інформаційних потреб. Сьогодні це глобальний процес, пов'язаний із кардинальними змінами структури і характеру світового економічного й соціального розвитку з переходом до науко- місткого виробництва і нових видів інформаційного обміну [100].

Основні чинники, що об'єктивно впливають на формування суспільних інформаційних потреб, зведені в таблицю 1.10.

Таблиця 1.10

Напрямки впливу на формування суспільних інформаційних потреб

СфераНапрямки впливу
123
1СоціальнаПотреба швидко реагувати на зміну попиту для задоволення запитів суспільства в товарах і послугах
Підтримка реалізації принципів соціальної справедливості в розв'язанні проблем розподілу соціальних благ
Важливість моделювання наслідків великомасштабних соціальних проектів до їх реалізації
2.ГуманітарнаЗміцнення здоров'я і підвищення активності творчого життя членів суспільства за умови широкого використання в системі охорони здоров'я і побуті інформаційних технологій, засобів інформатики та пов'язаних з ними ІПП
Створення умов для інтелектуальної високопродуктивної науково-організаційної діяльності, скорочення і повне використання тяжкої фізичної праці, розкриття й реалізація творчих здібностей членів суспільства
Підвищення рівня культури і якості освіти на основі створення та впровадження відповідних інформ. технологій навчання, розвитку нових форм дозвілля населення
3.ЕкономічнаІнформаційне забезпечення структурного перетворення сфери мат. виробництва на основі розвитку наукомістких галузей, упровадження ресурсозберігаючих технологій і використання сучасних методів управління, аналізу й прогнозування. Вдосконалення міжрегіональних і міжгалузевих господарських зв'язків
4.Науково- технічнаЗабезпечення динамічного розвитку суспільного виробництва на основі наукомістких технологій, широкого впровадження технічних та організаційних нововведень
Прискорення інноваційних процесів у суспільному виробництві, підвищення рівня, скорочення строків виконання і впровадження в промисловість НДР
Сприяння зміцненню політичних інструментів суспільства через демократизацію і гласність
5.ПолітичнаВільний обмін інформацією допомагає зближенню й консолідації людей, їхній взаємній довірі, зниженню напруженості міжнаціональних та інших соціальних відносин
Створення умов для оперативного доступу широких мас до інформації
6ЕкологічнаЗабезпечення моніторингу стану навколишнього середовища для оперативного інформування населення
Моделювання наслідків великомасштабних технічних проектів для передбачення можливих негативних наслідків впливу на навколишнє середовище

Інформатизація охоплює практично все світове суспільство, впливає на більшість сфер діяльності, суттєво змінюючи характер його розвитку, соціально-економічні відносини, рівень і якість життя всіх людей.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.3. Маркетингове середовище підприємництва“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва
 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи