Розділ «7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності»

Інформаційний бізнес

Коло питань: передумови виникнення інформаційного консалтингу; основні поняття, мета і функції інформаційного консалтингу, принципи інформаційного консалтингу


Передумови виникнення інформаційного консалтингуОсновні поняття, мета і функції інформаційного консалтингу


Поняття "інформаційний консалтинг" (Information consulting) має різні трактування. Так, деякі фахівці з паблік рілейшнз уважають інформаційний консалтинг видом політичного маркетингу [138].

Фахівці з управлінського консультування вважають, що при визначенні поняття "інформаційний консалтинг" необхідно враховувати, що він, як підкреслює російський дослідник А.П. Посадський [168], є підсистемою управлінського консалтингу. Цієї ж думки П. Шура, котрий виділяє його, як самостійний напрям управлінського консалтингу, що зв'язаний із розповсюдженням інтегрованих інформаційних систем класу управління ресурсами підприємства [179].

Керівник групи бізнес–аналізу кампанії РДТЕХ А. Бірюков, відносить інформаційний консалтинг до послуг програмного забезпечення [227].

Нерідко інформаційний консалтинг ідентифікують з інформаційно-технологічним (IT) консалтингом.

На нашу думку, інформаційний консалтинг – це підсистема управлінського консалтингу, а IT-консалтинг – його різновид.

Інформаційний консалтинг – це спеціалізований вид послуг, орієнтований на задоволення інформаційних потреб замовника, інформаційний супровід прийняття управлінських рішень, підтримку бізнес-угод і вироблення оптимальних шляхів використання інформаційних ресурсів у практиці управління організаційними змінами.

Мета інформаційного консалтингу – вирішення проблем, що виникають у замовника в управлінні різними процесами, і пошук інформації для прийняття найбільш ефективних для ведення бізнесу управлінських рішень, здатних принести прибуток, змінити існуюче становище організації і вивести її на більш високий рівень розвитку.

Функції інформаційного консалтингу, як підсистеми управлінського консультування, що були так чи інакше виділені і уточнені у роботах вітчизняних дослідників, подано на рис. 7.9 і зведено в таблицю 7.11.

Функції інформаційного консалтингу

Рис. 7.9 Функції інформаційного консалтингу

Таблиця 7.11.

Функції інформаційного консалтингу

Назва функціїСуть функціїПризначення функції
1.Функція інформуванняНадання в розпорядження суспільства, його навчальних та управлінських структур, підприємницьких, комерційних й інших організацій інформації про соціальні об'єкти, що цікавлять їх, особливості розвитку в сучасному суспільствіДозволяє інформ. консалтингу стати важливим чинником інформац. простору. Сприяє наданню допомоги суб'єктам господарювання у вирішенні економіко-управлінських проблем у всіх сферах їх діяльності і функціональних галузях
2.Наукова або пізнавальна функціяОпосередковано допомагає глибше зрозуміти суть тих чи інших соціальних явищ, розкрити динаміку, тенденції і перспективи їх розвитку, вплив на соціально-економічні та громадські процеси в країніПов'язана з поширенням наукових досягнень у сфері виробництва ІПП; з наданням своєчасної інформації про продукцію і конкурентоспроможність виробників; з проектуванням і впровадженням інформаційно-пошукових систем; здійсненням тех. підтримки комп'ютерних мереж, включаючи обч. системи, локальні мережі, системи телекомунікацій
3.Дослідницька або діагностична функціяДозволяє встановити і вивчити ознаки, що характеризують стан соціальних об'єктів, у тому числі ознаки соц. напруженості, екстремальних ситуацій, конфліктів, що сприяє своєчасному ухваленню управлінських рішень, що сприяють підтримці соціальної системи в динамічному й стійкому станіПов'язана з проведенням комплекс, аналіт. досліджень у галузі виробництва високотехнологічної продукції і засобів телекомунікації, з виявленням чинників, тенденцій та закономірностей, які вирішально впливають на результати роботи суб'єктів господарювання в умовах інформатизації суспільства
4.Посередницька функціяПолягає в наданні клієнтам допомоги у виборі правильної стратегії в галузі інформаційних технологій, підборі ділових партнерів як усередині, так і за межамиПов'язана з виявленням найбільш перспективних об'єктів співпраці для здійснення прямих інвестицій, спільних дій у галузі виробництва, збуту продукції
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 5.Освітня функціяПов'язана з організацією і проведенням семінарів для працівників замовника з ефективності використання IT у відповідній галузі, підвищенням кваліфікації керівників; розвитком нових навичок управління шляхом навчання керівників без відриву від роботи у рамках інформаційного проектуОрганічна взаємодія і взаємодоповнення вищезазначених функцій перетворює консалтинг на ефективно діючий важіль удосконалення управління різними соціальними процесами і явищами, на потужний засіб оптимізації розвитку й функціонування соціальних об'єктів і систем
6.Функція сприяння підвищенню проф. компетенції працівниківУ даному випадку фахівцями з управлінського консультування консалтингової агенції реалізується освітня функція інформаційного консалтингу

Механізм надання допомоги у функції інформування зводиться до чотирьох основних етапів консалтингового процесу, які подано в таблиці 7.12.

Консультант у процесі навчання (функція 5) вирішує два важливі завдання:

1) готує керівників для участі у розробці та впровадженні пропозицій щодо змін;

Таблиця 7.12.

Основні етапи консалтингового процесу

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності
 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи