Розділ «8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні»

Інформаційний бізнес

Коло питань: вплив світових тенденцій на розвиток Інтернет-комерції, проблеми та перспективи участі України в системі світової електронної комерції


Вплив світових тенденцій на розвиток Інтернет-комерціїПроблеми та перспективи участі України в системі світової електронної комерції


Сфера торгівлі, послуг безупинно розширюється в усьому світі. Останнім часом найбільшої популярності набуває її просування за допомогою сучасних технологій та комунікацій. Прагнення багатьох держав сформувати "інформаційне співтовариство" або "інформаційну економіку" призвели до появи поняття електронної комерції.

Зростання електронної комерції визначається конкурентними перевагами фірм, здатних використовувати Інтернет як інструмент скорочення витрат ведення бізнесу, розвитку нових напрямів обслуговування ринків, розширення участі в міжнародній комерції для малих, так і середніх компаній, зростання обсяг виробництва, збільшення зайнятості.

Якщо в США та європейських країнах цей бізнес набув швидких темпів розвитку, то в Україні він тільки на стадії експерименту. Це свідчить про відставання України від економічно розвинених держав. Тому проблема недостатнього використання інформаційних технологій в Україні є актуальною на сьогоднішні та вимагає вирішення, яке дозволить прискорити процес вступу нашої держави до Європейського союзу.

Електронна готовність країн світу за підсумками 2010 року

Рисунок 8.17. Електронна готовність країн світу за підсумками 2010 року

На рис. 8.17 представлений рейтинг "Електронна готовність країн світу за підсумками 2010 року", що показує, наскільки сприятливі умови для розвитку електронного бізнесу в країні, яка готовність ринку до реалізації Інтернет-технологій, рівень споживання цифрових товарів та послуг компаніями і громадянами.

За цим рейтингом можна зробити висновок, що найбільш сприятливі умови для розвитку Інтернет-комерції має Данія з показником 8,88 балу. США та Швейцарія поділили друге місце з рейтингом 8,85. На третьому місці Гонконг – рейтинг 8,72. Україна займає тільки 60 місце з рейтингом 4,02, що підтверджує той факт, що Україна порівняно з іншими державами світу має досить низький рівень розвитку Інтернет-технологій та слабку поширеність Інтернет-комерції.

Виявлення сучасних світових тенденцій розвитку електронного бізнесу та аналіз можливостей і перспектив участі України у всесвітній електронній комерції можливо шляхом:

– визначення глобальних тенденцій у сфері Інтернет-технологій, використовуючи досвід США як світового лідера в електронній комерції

– вивчення можливостей європейського ринку інформаційних технологій та його розвиток у найближчі роки;

– розгляду сучасного стану українського сегмента Інтернету та перспектив розвитку електронної комерції в нашій країні;

– виявлення необхідних умов для більш швидкого включення України в міжнародну систему електронної комерції.

Переваги та завдання розвитку електронної комерції в Україні. До основних переваг розвитку електронної комерції в Україні належать [40]:

– оперативність отримання інформації, особливо при міжнародних операціях;

– зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат, пов'язаних із сервісним обслуговуванням, інформаційною підтримкою споживачів);

– скорочення циклу виробництва та продажу, оскільки відпадає потреба повторного підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при введенні інформації;

– значно знижуються затрати, пов'язані з обміном інформації за рахунок використання більш дешевих засобів телекомунікації;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи