РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Інформаційний бізнес

Підрозділи:

7.1. Поняття, мета і методи консультативної діяльності.

7.2. Класифікація інформаційно-консультаційних служб.

7.3. Організація консалтингової діяльності.

7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності.

7.5. Побудова ІТ-консалтингу.


7.1. Поняття, мета і методи консультативної діяльностіІсторія виникнення інформаційно- консультаційної діяльностіВизначення інформаційно-консультативної діяльності


В США консультації визначаються як "допомога працівникам для поліпшення їхнього життя шляхом навчання, в якому використовуються наукові знання, спрямовані на їхні нестатки і потреби".

Є безліч визначень управлінського консультування. Можна виділити два основні підходи до нього.

У першому випадку використовується широкий функціональний погляд на процес консультування як форму надання допомоги відносно змісту, процесу або структури завдання чи серії завдань, при якій консультант сам не відповідає за виконання завдання, але допомагає тим, хто за це несе відповідальність.

Другий підхід розглядає консультування як діяльність спеціальних професійних служб, які, згідно з укладеними з організаціями контрактами, надають їм послуги залучаючи спеціально навчених і кваліфікованих осіб, які допомагають організації- замовникові виявити управлінські проблеми, проаналізувати і висловити рекомендації щодо їх вирішення, сприяють, за необхідності, розв'язанню їх проблем.

Вищезазначені підходи вважаються взаємодоповнюючими. Зокрема, Європейська Федерація асоціацій консультантів з економіки і управління (ФЕАКО) дає наступне визначення: "Менеджмент-консалтинг полягає в наданні незалежних порад і допомоги з питань управління, включаючи визначення й оцінку проблем і/або можливостей, рекомендацію відповідних заходів і допомогу в їх реалізації" [37].

Такого ж визначення дотримується Американська Асоціація консультантів з економіки й управління (ACME) та Інститут менеджмент-консультантів (ІМС).

В Україні за радянських часів це називалося "впровадженням науки у виробництво". Проте консалтинг – це поняття ринкової економіки, отже, і відрізняється від науково-впроваджувальної діяльності так само, як ринкова економіка відрізняється від планово-централізованої.

Якщо на початку 1980-х pp. серед функцій інформаційно- консультативної діяльності містилися тільки ті, що стосуються професійних характеристик консалтингових послуг, то у міру просування до ринкової економіки вони доповнювалися характеристиками консалтингу як підприємницької діяльності.

З метою повного розкриття поняття інформаційно-консультативної діяльності доцільно розглянути і проаналізувати зміни існуючих формулювань консультування, що наведені в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційний бізнес» автора Палеха Ю.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу

 • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва

 • 1.4. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

 • РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ як ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ

 • 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

 • 2.3. Організація збирання маркетингової інформації

 • РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

 • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

 • РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

 • 4.3. Методи й моделі ухвалення маркетингових рішень

 • РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 • 5.2. Організація проведення рекламної кампанії

 • 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

 • РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

 • 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно – інформаційній сфері

 • РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
 • 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційни служб

 • 7.3. Організація консалтингової діяльності

 • 7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

 • 7.5. Побудова ІТ-консалтингу

 • РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції

 • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

 • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи