Розділ «3. Процес вивчення поведінки покупців»

Маркетинг

Маркетингова діяльність у сфері вивчення поведінки покупців має ґрунтуватися на таких принципах:

> незалежність покупця;

> мотивація і поведінка покупців - об'єкт системного дослідження;

> поведінка покупців піддається впливу;

> купівельна поведінка соціально законна. Розглянемо зміст кожного із цих принципів. Незалежність (суверенітет) покупця виявляється у тому, що

його поведінка орієнтована на досягнення певної мети. Товари і послуги, які пропонує продавець, покупець приймає або відкидає згідно з відповідністю їх потребам і попиту. Тому підприємству для виживання в умовах конкуренції, для досягнення ринкового успіху необхідно систематично досліджувати поведінку покупців і постійно пристосовуватися до її змін.

У широкому значенні поведінку покупців можна визначити як дії, пов'язані з отриманням, споживанням і розпорядженням товарами і послугами, а також як процеси прийняття рішень, що передують цим діям і слідують за ними.

На поведінку покупців впливає як система макрочинників (економічних, соціальних, культурних), чинників індивідуальних відмінностей (доходи, мотивація, рівень знань, захоплення, стиль життя, демографічні характеристики), так і психологічний процес, що характеризує реакції покупця.

Маркетинг може впливати на мотивацію і поведінку покупців, якщо товар, що пропонується, і послуги справді є засобом для задоволення його потреб.

Свобода покупця ґрунтується на його правах згідно із законом "Про захист прав споживачів", дотримання яких обов'язкове для кожного підприємства, суспільства загалом. Соціальна законність прав споживачів слугує гарантією повного задоволення їхніх потреб.

Процес вивчення поведінки покупців на ринку має кілька етапів:

I. Етап визначення завдань - ґрунтується на аналізі:

> внутрішнього середовища;

> вторинних джерел інформації;

> зовнішнього середовища.

Аналіз внутрішнього середовища проводять на основі звітних документів підприємства, бесід з керівниками, експертних оцінок. Вивчають дані про товар, його сильні й слабкі сторони порівняно з товарами конкурентів, маркетингову стратегію, її відповідність зусиллям підприємства. Розглядають у динаміці показники роботи підприємства за кілька минулих років, виявляють тенденції в розвитку виробництва товару, розраховують прогнози на перспективу.

Аналіз вторинних джерел інформації передбачає вивчення статистики й інформації, опублікованої в статистичних збірниках, інформаційних оглядах, періодичній пресі.

Аналіз зовнішнього середовища виконують на основі опитувань покупців, дилерів (посередників), торгових посередників; досліджують кон'юнктуру ринку.

Після проведення аналізу визначають мету.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг» автора Бутенко Н.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Процес вивчення поведінки покупців“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

 • 2. Концепції розвитку маркетингу

 • 3. Система засобів маркетингу

 • Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

 • 2. Процес та методи аналізу маркетингового середовища

 • Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

 • 2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

 • 3. Методика проведення маркетингових досліджень

 • 3.2. Методи збирання первинної інформації

 • Тема 4. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів

 • 2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів

 • 3. Процес вивчення поведінки покупців
 • 4. Методи визначення місткості ринку

 • Тема 5. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

 • Тема 6. Маркетингова товарна політика підприємства

 • 3. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах ЖЦТ

 • 4. Марочна політика підприємства

 • 5. Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Тема 7. Маркетингова цінова політика підприємства

 • 1.2. Етапи процесу ціноутворення

 • 2. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення

 • 3. Методи ціноутворення

 • Тема 8. Розповсюдження товарів і послуг

 • Традиційна система розподілу

 • Вертикальні маркетингові системи (ВМС)

 • 3. Управління рухом товарів

 • Тема 9. Маркетингова політика комунікацій

 • 3. Напрями формування позитивного іміджу фірми

 • 4. Зміст та заходи стимулювання збуту

 • 5. Форми особистого продажу товару

 • Тема 10. Стратегічне маркетингове планування

 • 2. Види маркетингових стратегій, їх класифікація

 • Тема 11. Концепція маркетингу взаємовідносин

 • 2. Лояльність споживача як основа концепції маркетингу взаємовідносин

 • 3. Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи