Розділ «4. Марочна політика підприємства»

Маркетинг

Одним з найефективніших засобів диференціації продукції підприємств є використання марочної політики. Адже ефективна марочна політика - одне із дієвих знарядь маркетингу, що дає змогу управляти рівнем доданої вартості товару, збільшувати марочний капітал, підвищувати конкурентноздатність підприємства.

Товарна марка - ім'я, термін, знак, малюнок або їхнє сполучення, призначені для Ідентифікації товарів і послуг одного продавця або їхніх груп і диференціації їх від товарів та послуг конкурентів.

Атрибути марки: марочні назви, марочний знак, товарний знак, авторське право.

Фірмове ім'я (марочна назва) - літера, слово, група літер або слів, які можна вимовити та пов'язуються у свідомості споживачів із певною фірмою або товаром.

Фірмовий знак - символ, малюнок, колір або поєднання кількох кольорів, які можна зобразити графічно. Фірмовий знак є частиною товарної марки, яку можна визначити візуально.

Товарний знак (юридичний термін - "знак на товари та послуги") - це товарна марка або її частина, яка захищена юридично та охороняється чинним законодавством. Він захищає виключні права продавця на користування марочною назвою або марочним знаком.

Авторське право - виключне право на відтворення, публікацію й продаж змісту та форми літературного, музичного або художнього твору.

При характеристиці товарно-знакової символіки використовують поняття "логотип". Логотип - це аналог фірмового імені, це спеціально розроблений начерк повного або скороченого найменування фірми, "фірмовий" підпис підприємства. Товарний знак та логотип іноді повністю збігаються, іноді логотип буває складовою частиною товарного знаку. Логотип може брати на себе повністю роль товарного знаку, а частина товарного знаку у вигляді малюнка, символу або кольору ніколи не буває логотипом.

Значення товарної марки полягає у наступному: > товарна марка надає можливість споживачеві швидко розрізняти товари різних виробників;

> вказує, яке підприємство відповідає за випущений на ринок продукт;

> гарантує певний рівень якості;

> полегшує сегментацію ринку, створює індивідуальний образ товару;

> підвищує престиж продукції, якщо дістав визнання на ринку;

> допомагає виведенню на ринок нової продукції під відомим товарним знаком.

Таким чином, товарний знак, що визнаний покупцем на ринку і має в очах споживача високу репутацію, є гарантом успіху і засобом реклами товарів та фірми, якій він належить.

Маркетологу варто знати, що існує три рівні сприйняття товарної марки споживачем:

> впізнання: на цьому рівні маркетолог має, насамперед, створити поінформованість цільової аудиторії щодо запропонованого товару. Мета маркетингових зусиль при цьому - переконати споживача здійснити пробну покупку і перетворити потенційних споживачів на реальних;

> перевага: на цьому рівні завдання маркетолога полягає у підтримці зацікавленості й перетворенні її на сталу форму попиту. Мета маркетингових зусиль на цьому рівні - переконати покупців у перевагах та корисності товару і завоювати коло постійних прихильників;

> лояльність: на цьому рівні споживач свідомо шукає на ринку товари, марковані саме даним товарним знаком, і якщо такого знаку не знаходить, попит залишається незадоволеним. Маркетингові зусилля на рівні лояльності спрямовуються на підтримання інтересу та нагадування споживачам про дану торгову марку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг» автора Бутенко Н.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4. Марочна політика підприємства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

 • 2. Концепції розвитку маркетингу

 • 3. Система засобів маркетингу

 • Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

 • 2. Процес та методи аналізу маркетингового середовища

 • Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

 • 2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

 • 3. Методика проведення маркетингових досліджень

 • 3.2. Методи збирання первинної інформації

 • Тема 4. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів

 • 2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів

 • 3. Процес вивчення поведінки покупців

 • 4. Методи визначення місткості ринку

 • Тема 5. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

 • Тема 6. Маркетингова товарна політика підприємства

 • 3. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах ЖЦТ

 • 4. Марочна політика підприємства
 • 5. Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Тема 7. Маркетингова цінова політика підприємства

 • 1.2. Етапи процесу ціноутворення

 • 2. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення

 • 3. Методи ціноутворення

 • Тема 8. Розповсюдження товарів і послуг

 • Традиційна система розподілу

 • Вертикальні маркетингові системи (ВМС)

 • 3. Управління рухом товарів

 • Тема 9. Маркетингова політика комунікацій

 • 3. Напрями формування позитивного іміджу фірми

 • 4. Зміст та заходи стимулювання збуту

 • 5. Форми особистого продажу товару

 • Тема 10. Стратегічне маркетингове планування

 • 2. Види маркетингових стратегій, їх класифікація

 • Тема 11. Концепція маркетингу взаємовідносин

 • 2. Лояльність споживача як основа концепції маркетингу взаємовідносин

 • 3. Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи