Розділ «2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів»

Маркетинг

У маркетинговій діяльності велике значення мають знання про особливості поведінки споживачів і чинники, які визначають їх поведінку. При цьому слід враховувати, що метою поведінки споживачів є прагнення оптимізувати задоволення своїх потреб з урахуванням диференціації й індивідуалізації їх.

Кожному типу поведінки споживача на ринку відповідає певна структура потреб та ієрархія переваг. Кожний покупець сам визначає, який товар з його погляду найкорисніший.

В умовах ринкової економіки споживач, його поведінка і купівельні переваги визначають напрями, обсяг і структуру виробництва товарів для задоволення платоспроможної потреби.

У виробника має бути широка інформація про потреби населення і він має виробляти те, що потрібно, а не намагатися продавати із зусиллями те, що вже вироблено.

Розуміння різноманітних мотиваційних чинників, що формують поведінку споживачів, значною мірою сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємств.

Мотивація - це вияв схильностей у будь-якому напрямі.

Є багато теорій мотивації. Теорія мотивації 3. Фрейда ґрунтується на визнанні дії певних психологічних сил, які формують поведінку людини. Реакції у відповідь людини на дії внутрішніх і зовнішніх стимулів можуть бути різними. Так, купівля модного костюма може бути зумовлена почуттям наслідування, переваги, самоствердження, престижем, бажанням виділитися серед інших, бути модним, сучасним.

Люди не усвідомлюють реальних психологічних сил, які формують їхню поведінку, постійно придушують безліч потягів, однак ці потяги не зникають і не перебувають під постійним контролем.

У психологічній структурі особистості 3. Фрейд виокремив три позиції: по-перше, існує невідоме "ід" (воно) - сфера потягів, інстинктів; по-друге, існує "его" (я), що сприймає інформацію про навколишній світ і стан організму, а також стримує імпульси, регулює дії; по-третє, існує "супер-его" - сфера соціальних норм і етичних настанов.

Одним із перших біхевіористів, із праць якого дізналися про складність людських потреб та їхній вплив на мотивацію, був Абрахам Маслоу. Ще в 40-х роках XX ст. А. Маслоу визнавав, що безліч різних потреб можна поділити на п'ять основних категорій (рис. 4.2).

З рис 4.2. зрозуміло, що перші дві групи є первинними, тобто біогенними потребами; вони зумовлені біологічною суттю людини - це фізіологічні потреби і потреби в самозбереженні.

Ієрархія потреб за теорією Маслоу

Рис. 4.2. Ієрархія потреб за теорією Маслоу

1. Фізіологічні потреби необхідні для виживання (потреби в їжі, воді тощо).

2. Потреби в самозбереженні охоплюють потреби в захисті від фізичних і психічних небезпек з боку навколишнього світу й упевненість у тому, що фізіологічні потреби буде задоволено в майбутньому. Наприклад, виявом потреби в упевненості в майбутньому є купівля страхового поліса або пошук надійної роботи з привабливими сподіваннями щодо пенсії.

Інші три групи є вторинними, тобто соціогенними, вони зумовлені тим, що людина живе в певному суспільстві.

3. Соціальні потреби - відчуття належності до будь-чого або будь-кого; відчуття, що тебе приймають інші; відчуття прихильності й підтримання.

4. Потреби в повазі (у самоповазі, особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку оточення, у визнанні).

5. Потреби в самоствердженні - потреби в реалізації своїх потенційних можливостей і зростанні як особистості.

Отже, за теорією Маслоу, всі потреби можна подати у вигляді чіткої ієрархічної структури. Потреби нижніх рівнів вимагають задоволення і впливають на поведінку людини раніше, ніж на мотиваціях почнуть позначатися потреби вищих рівнів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг» автора Бутенко Н.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

 • 2. Концепції розвитку маркетингу

 • 3. Система засобів маркетингу

 • Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

 • 2. Процес та методи аналізу маркетингового середовища

 • Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

 • 2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

 • 3. Методика проведення маркетингових досліджень

 • 3.2. Методи збирання первинної інформації

 • Тема 4. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів

 • 2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів
 • 3. Процес вивчення поведінки покупців

 • 4. Методи визначення місткості ринку

 • Тема 5. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

 • Тема 6. Маркетингова товарна політика підприємства

 • 3. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах ЖЦТ

 • 4. Марочна політика підприємства

 • 5. Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Тема 7. Маркетингова цінова політика підприємства

 • 1.2. Етапи процесу ціноутворення

 • 2. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення

 • 3. Методи ціноутворення

 • Тема 8. Розповсюдження товарів і послуг

 • Традиційна система розподілу

 • Вертикальні маркетингові системи (ВМС)

 • 3. Управління рухом товарів

 • Тема 9. Маркетингова політика комунікацій

 • 3. Напрями формування позитивного іміджу фірми

 • 4. Зміст та заходи стимулювання збуту

 • 5. Форми особистого продажу товару

 • Тема 10. Стратегічне маркетингове планування

 • 2. Види маркетингових стратегій, їх класифікація

 • Тема 11. Концепція маркетингу взаємовідносин

 • 2. Лояльність споживача як основа концепції маркетингу взаємовідносин

 • 3. Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи