Розділ «1.2. Етапи процесу ціноутворення»

Маркетинг

Процес ціноутворення здійснюється у такій послідовності:

Перший етап

1) Визначення попиту на товар, його обсягу й динаміки.

2) Визначення показників еластичності попиту відносно ціни за кожною групою товарів на конкретних ринках збуту.

3) Визначення можливостей покупця придбати даний товар за запропонованою ціною. Так, деякі фірми пропонують покупцям нового товару самим назначити йому ціну і пропонують даний товар за цією ціною на ринку, що підвищує престиж фірми у споживачів і слугує непоганою рекламою.

Другий етап

1) Вибір найвигіднішої ціни для підприємства, яка, будучи помноженою на визначений обсяг продажу, забезпечить максимальний рівень прибутку, тобто при визначенні ціни на даному етапі пропонуються максимально вигідні для фірм умови.

2) Підрахунок складових витрат, використання методу прямого віднесення витрат на товар, що випускається, для визначення орієнтовної ціни. Рівень виробничих витрат необхідно використовувати як показник можливостей продавця задовольнити потреби ринку й споживачів, а також отримати прибуток.

Третій етап

1) Визначення рівня ціни товару та її структури на основі порівняння з аналогічними товарами фірм-конкурентів, здійснюючи при цьому коректування ціни за техніко-економічними параметрами якості та іншими складовими конкурентоспроможності. Таке порівняння передбачає закупівлю товару у конкурентів, використання ціни прейскурантів, опитування покупців.

2) Приведення ціни до єдиних умов: терміну поставки, умов і валюти платежу.

3) Коректування ціни з урахуванням можливої реакції на неї конкурентів. Ігнорування або недостатнє врахування цієї обставини може призвести до зниження ефективності формування цінової політики фірми та її підприємницької діяльності.

Четвертий етап

1) Визначення верхньої й нижньої межі - порогу ціни, а також можливих меж і умов зниження цін. Наприклад, з'ясовуються можливості зниження ціни на стадії насичення ринку товаром або зняття товару з ринку у випадку відповідних дій конкурентів, зміни рівня попиту. Вважається обґрунтованим зниження цін у випадку загрози скорочення частки ринку (агресивна цінова конкуренція), бажання мати домінуюче положення, затоварення складів.

2) Визначення динаміки цін, залежності ціни від стадії життєвого циклу товару.

П'ятий етап

1) Визначення співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями (установлення ціни в рамках товарного асортименту). Беруться до уваги різниці в собівартості, в оцінюванні даних товарів споживачами, ціни конкурентів. За умов великого розриву в цінах між двома аналогічними товарами споживач купує більш досконалий товар, а у випадку відсутності цінової різниці - менш досконалий.

2) Визначення цінових ліній, пов'язаних з продажем товарів у діапазоні цін" де кожна ціна відбиває рівень якості різних моделей одного й того самого виду товарів. В основному діапазон цін встановлюється як низький, середній і високий. Основне завдання продавця полягає в тому, щоб визначити відчутну покупцями якісну різницю товарів, їх моделей, які могли б слугувати основою для різниці в їх цінах.

3) Установлення обмеженого числа конкретних цін, які мають бути чіткими й недостатньо близькими, щоб споживачі змогли відчути якісну різницю між моделями. Ціни у верхньому діапазоні мають бути розділені, оскільки споживчий попит стає тут менш еластичним. З метою збереження чітких розбіжностей між товарними групами необхідно підтримати співвідношення цін за умов зростання витрат виробництва. Цінові лінії надають перевагу не тільки для споживачів, а й для учасників каналів товароруху, оскільки пропонують їм варіанти для вибору.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг» автора Бутенко Н.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.2. Етапи процесу ціноутворення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

 • 2. Концепції розвитку маркетингу

 • 3. Система засобів маркетингу

 • Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

 • 2. Процес та методи аналізу маркетингового середовища

 • Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

 • 2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

 • 3. Методика проведення маркетингових досліджень

 • 3.2. Методи збирання первинної інформації

 • Тема 4. Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів

 • 2. Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів

 • 3. Процес вивчення поведінки покупців

 • 4. Методи визначення місткості ринку

 • Тема 5. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку

 • Тема 6. Маркетингова товарна політика підприємства

 • 3. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах ЖЦТ

 • 4. Марочна політика підприємства

 • 5. Якість і конкурентоспроможність продукції

 • Тема 7. Маркетингова цінова політика підприємства

 • 1.2. Етапи процесу ціноутворення
 • 2. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення

 • 3. Методи ціноутворення

 • Тема 8. Розповсюдження товарів і послуг

 • Традиційна система розподілу

 • Вертикальні маркетингові системи (ВМС)

 • 3. Управління рухом товарів

 • Тема 9. Маркетингова політика комунікацій

 • 3. Напрями формування позитивного іміджу фірми

 • 4. Зміст та заходи стимулювання збуту

 • 5. Форми особистого продажу товару

 • Тема 10. Стратегічне маркетингове планування

 • 2. Види маркетингових стратегій, їх класифікація

 • Тема 11. Концепція маркетингу взаємовідносин

 • 2. Лояльність споживача як основа концепції маркетингу взаємовідносин

 • 3. Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи