Розділ «Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та и інтеграція в європейські та інші світові структури»

Регіональна економіка


11.1. Загальна характеристика міжнародних економічних відносин України. Структура експорту та імпорту


Міжнародні економічні відносини України відображають господарські зв'язки нашої країни зі світовим співтовариством (державами, регіональними об'єднаннями, підприємствами, фірмами, установами, юридичними та фізичними особами) для виробництва та обміну товарів і послуг, матеріальних, фінансових, технологічних ресурсів та інформації на основі міжнародного поділу праці. Основою їх є ринкові системи і механізми. Зовнішні економічні зв'язки України – це множина форм, напрямів, методів, засобів торговельного, валютно-фінансового і кредитного, виробничого, науково-технічного, інформаційно-комунікаційного співробітництва між країнами з метою раціонального використання міжнародного поділу праці. Зовнішні економічні відносини мають широку структуру. За змістом, характером, предметами взаємодії вони поділяються на економічні, наукові, екологічні, інформаційні, політичні, військові, культурні, релігійні, гуманітарні відносини, особисті стосунки громадян.

Міжнародні економічні відносини (зв'язки) України проявляються на різних рівнях, де діють різні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності:

– на макрорівні – окремі особи, підприємства, компанії та фірми, які проводять зовнішньоекономічні операції;

– на макрорівні – національне господарство України та інших держав, які безпосередньо здійснюють і регулюють зовнішньоекономічну діяльність;

– на наднаціональному рівні – міжнародні організації та наднаціональні інститути до складу яких входить і Україна.

Базуючись на власному господарстві, економіці окремих держав, а також на світовій економіці, міжнародні економічні відносини України залежать від них. Але міжнародні зв'язки (відносини) України – є самостійним явищем, формою існування і розвитку національного господарства в сфері світової (глобальної) економіки, складовою частиною внутрішнього механізму міжнародних суспільних відносин.

За видами, тривалістю угод та ступенем розвитку зв'язків, рівнями міжнародних економічних відносин (МЕВ) являються:

а) міжнародні економічні контакти (найпростіші, часто епізодичні);

б) міжнародна економічна взаємодія (відпрацьовані, стійкі, тривалі взаємовідносини);

в) міжнародне економічне співробітництво (тривалі міцні відносини, що розгортаються на основі спільних, попередньо узгоджених планів та намірів, наприклад міжнародне партнерство України);

г) міжнародна економічна інтеграція (найвищій рівень розвитку МЕВ результатом якого є взаємооб'єднання, взаємосплетіння економік країн- учасниць, єдина економічна політика всередині та відносно третіх держав (наприклад, європейська інтеграція – ЄС). Кожний з наступних видів є продовженням нижчого (за умови розвитку), тобто вищий рівень вміщує в собі більшість характеристик та ознак нижчого.

Форми міжнародних економічних відносин, в яких приймає участь Україна: міжнародна торгівля товарами та послугами; міжнародна міграція капіталу; міжнародна міграція робочої сили; міжнародна передача технології; міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини; міжнародна економічна інтеграція; міжнародні зусилля у вирішенні глобальних економічних проблем; міжнародні транспортні відносини; міжнародний туризм.

Найдинамічнішою та наймасштабнішою формою міжнародних економічних відносин (зв'язків) України, сьогодні, є міжнародна (зовнішня) торгівля. У 2013 році Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції із 229 країнами світу. 13,7 тисяч українських підприємств експортували вітчизняні товари на загальну суму 63,3 млрд. дол. США. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2012 році становило 13,7 млрд. дол. США (рис. 11.1). Експорт та імпорт України останнім часом мали тенденцію до скорочення. Негативний торговельний баланс у 2013 році в Україні зменшився на 14,6%, склавши трохи більше 8,5 млрд. дол. США.

Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами

Рис. 11.1. Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами

Джерело: Складено авторами за даними ДСС України (ukrstat.gov.ua)

У 2013 році загальний обсяг експорту України склав 63,3 млрд. дол. США (зниження на 7,8% порівняно з 2012 роком). Найбільшу частку в експорті традиційно зайняв агропромисловий комплекс – 17 млрд. дол. США, другими за обсягами йдуть товари металургійної промисловості – 14,3 млрд. дол. США. Замикає трійку лідерів хімічна промисловість – 4,9 млрд. дол. США (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Товарна структура експорту України в 2012-2013 роках, млн. грн.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Мартусенко І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та и інтеграція в європейські та інші світові структури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Тема 2. Закономірності регіональної економіки, основні принципи та фактори формування економіки регіонів

 • Тема 3. Економічне районування та територіальна структура господарського комплексу

 • Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

 • Тема 5. Регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком в Україні

 • Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Тема 7. Природний та трудовий потенціал України

 • РОЗДІЛ II. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ В РЕПОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

 • 9.2. Гірничо-металургійний комплекс

 • 9.3. Машинобудівний комплекс

 • 9.4. Хімічна промисловість

 • 9.5. Лісопромисловий комплекс

 • 9.6. Будівельно-індустріальний комплекс

 • 9.7. Агропромисловий комплекс

 • 9.8. Транспортно-комунікаційний комплекс

 • 9.9. Соціальний комплекс

 • РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 • Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та и інтеграція в європейські та інші світові структури
 • Тема 12. Фактории сталого розвитку продуктивних сил

 • РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Тема 14. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

 • Тема 15. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи