Розділ «ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів»

Інвестиційний аналіз

5.1. Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

5.2. Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій.

5.3. Термін окупності інвестицій.

5.4. Показники простої рентабельності інвестицій та внутрішня норма доходності дисконтованих інвестицій.

5.5. Індекс прибутковості інвестицій.

5.6. Максимальний грошовий видаток.

5.7. Метод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартість.


5.1. Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів5.2. Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій


Абсолютним вартісним статичним показником ефективності проекту є чисті грошові надходження (чистий дохід, чистий грошовий потік).

Чистими грошовими надходженнями (Net Value, NV) називається накопичений ефект (сальдо грошового потоку) від операційної та інвестиційної діяльності за розрахунковий період. Вони визначаються за такою формулою:

NV = ±NCFt = J(ЄЩ -COFt), (5.1)

де NCF{ - чистий грошовий потік на t-ому кроці розрахункового періоду, грош. одн.;

OIFt - надходження грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності на кроці t, грош. одн.;

COF{ - видатки грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності на кроці t, грош. одн.;

n - тривалість розрахункового періоду.

В системі динамічних показників показнику чистих грошових надходжень відповідає чиста поточна вартість інвестицій (інтегральний економічний ефект, чиста приведена вартість, чистий дисконтований дохід), яка відображає накопичений дисконтований ефект за розрахунковий період.

У загальному випадку методика розрахунку чистої поточної вартості (Net Present Value, NPV) полягає в знаходженні суми дисконтованих (приведених до базового моменту часу) величин чистих грошових надходжень (видатків) проекту за всіма кроками розрахункового періоду.

Класична формула для розрахунку NPV виглядає таким чином: NPV = у^1^, (5.2)

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи