Розділ «ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту»

Інвестиційний аналіз

4.1. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу.

4.2. Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проекту.

4.3. Оцінка фінансової спроможності проекту.

4.4. Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту.

4.5. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті.


4.1. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу4.2. Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проекту4.3. Оцінка фінансової спроможності проекту


Фінансова спроможність проекту - це забезпечення такої структури грошових потоків проекту, при якій на кожному кроці розрахункового періоду наявна достатня кількість грошей для повного покриття всіх передбачених витрат.

Додатне сальдо накопичених реальних грошей свідчить про наявність запасу вільних грошових коштів станом на кінець будь-якого кроку періоду реалізації проекту. Отже, якщо не враховувати невизначеність і ризик, то достатньою умовою фінансової спроможності інвестиційного проекту є додатність на кожному кроці величини сальдо накопичених реальних грошей.

Якщо на деякому кроці накопичене сальдо грошового потоку стає від'ємним, це означає, що проект в даному вигляді не може бути здійснений незалежно від значень показників ефективності. Від'ємна величина сальдо накопичених реальних грошей вказує на необхідність залучення додаткових власних або позикових коштів для фінансування проекту, що зумовлює необхідність перегляду схеми фінансування проекту.

Так, якщо розглянути отримані результати потоку сальдо накопичених реальних грошей у прикладі 4.1, то можна дійти висновку, що проект є фінансово спроможним і може бути рекомендований до реалізації, якщо інвесторів задовольняють показники його ефективності.


4.4. Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту4.5. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті


Після уточнення складу учасників інвестиційного проекту і узгодження схеми фінансування проводиться оцінка ефективності участі в проекті.

Для локальних проектів на цьому етапі здійснюються:

- розрахунок показників ефективності участі підприємства в проекті;

- оцінка ефективності проекту для акціонерів. Математично розрахунок прогнозу грошових потоків для оцінки

ефективності участі підприємства в проекті проводиться за формою, аналогічною формі відповідного прогнозу для проекту в цілому (табл. 4.2). При цьому як видаток грошових коштів розглядається власний (акціонерний) капітал, а як надходження - тільки та частина загальних надходжень по проекту, що залишається у розпорядженні підприємства, яке здійснює проект, після обов'язкових виплат (податкових та з погашення зобов'язань перед іншими інвесторами). На відміну від оцінки фінансової спроможності проекту в цілому, виплати дивідендів акціонерам не враховуються як видаток реальних грошей.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи