Розділ «ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту»

Інвестиційний аналіз

3.1. Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту.

3.2. Система техніко-економічних показників ефективності проекту.

3.3. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту.

3.4. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень.


3.1. Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту3.2. Система техніко-економічних показників ефективності проекту


Ефективність нової техніки досить важко виразити узагальнюючим показником, оскільки технічний прогрес, як правило, викликає багатоаспектний ефект. З цієї причини для визначення економічної ефективності нової техніки та технології рекомендується використовувати систему показників.

До складу такої системи показників входять: 1) вартісні показники:

- загальний обсяг та питомі капітальні вкладення (на одиницю продукції або потужності обладнання), необхідні для здійснення передбачених заходів;

- собівартість одиниці продукції до та після впровадження техніки та річна економія від зниження собівартості;

- додатковий прибуток, що утворюється за рахунок скорочення витрат на утримання та експлуатацію обладнання, загальноце-хових, загальнозаводських та позавиробничих витрат;

- строк окупності капітальних вкладень в нову техніку;

- коефіцієнт ефективності інвестицій; 2)трудові показники:

- трудомісткість виробів до та після впровадження нової техніки та технології;

- скорочення потреби в робочій силі;

- підвищення продуктивності праці; 3) натуральні показники:

- обсяг додаткового випуску продукції;

- питомі витрати сировини, матеріалів, палива, енергії (на одиницю продукції);

- строки проведення заходів (або тривалість будівництва);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ