Розділ «ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів»

Інвестиційний аналіз

6.1. Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів.

6.2. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з різною тривалістю розрахункового періоду.

6.3. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з нестандартними грошовими потоками. Модифікована внутрішня норма до-ходності.

6.4. Точка Фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектів

6.5. Дюрація інвестицій.


6.1. Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів6.2. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з різною тривалістю розрахункового періоду


У розрахунках ЫРУ приймається припущення про однаковість термінів реалізації проектів, що порівнюються. Відповідно не можна робити висновок про інвестиційну привабливість проектів на основі порівняння показників ЫРУ, розрахованих за формулами 5.2-5.4.

Для забезпечення умов зіставності ЫРУ проектів з різними строками реалізації (тривалістю розрахункових періодів) застосовують два методи:

- метод ланцюгового повторення (або спільного терміну реалізації проектів);

- метод еквівалентного ануїтету.

Метод ланцюгового повторення передбачає обчислення показників ЫРУ для проектів при умовному припущенні, що кожен з них повторюється декілька разів протягом періоду часу, тривалість якого є найменшим спільним кратним для розрахункових періодів реалізації цих проектів. Тобто для порівняння ЫРУ проектів з різною тривалістю методом ланцюгового повторення необхідно сформувати умовний грошовий потік, дотримуючись таких правил:

1) знайти найменше спільне кратне для розрахункових періодів проектів, що порівнюються;

2) для кожного повторення реалізації проекту послідовність та обсяги елементів грошових потоків проектів залишається незмінними;

3) початок наступного циклу (первинні інвестиції) відбувається на останньому кроці розрахункового періоду попереднього циклу повторення;

4) для отриманого умовного грошового потоку розрахунок ЫРУ та інтерпретація його значення здійснюється за загальними правилами (див. тему 5).

Приклад 6.1. Розглянемо два інвестиційні проекти, які характеризуються такими грошовими потоками:

ПроектПотік реальних грошей, тис. грн.
123456
А-2009010080
Б-200405060706050

Припустимо, що норма дисконту для обох проектів становить 10%.

Оскільки для проекту А строк реалізації становить 3 роки, а для проекту Б - 6 років, метод ланцюгового повторення буде передбачати порівняння ИРУ проекту А, що здійснюється двічі протягом 6 років, з ИРУ проекту Б.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи