Розділ «МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі»

Інвестиційний аналіз


ТЕМА 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання


7.1. Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання.

7.2. Методи фінансово-інвестиційного аналізу.

7.3. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання.

7.4. Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.


7.1. Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання7.2. Методи фінансово-інвестиційного аналізу


В фінансово-інвестиційному аналізі використовуються різноманітні методи аналітичних досліджень.

Основу будь-якого аналізу становлять прийоми порівняння. Найчастіше в фінансово-інвестиційному аналізі проводять порівняння досягнутих результатів з такими базовими величинами як прогнозні, оптимальні показники, кращі світові та вітчизняні результати, а також міжчасові порівняння.

Результати порівняння можуть бути виражені в таких кількісних розрахункових показниках:

- абсолютне відхилення ( Ах ) - різниця значень порівнюваної характеристики та її базової величини:

Ах = х1 - х0, (7.1)

де х - звітне значення показника; х0 - базове значення показника.

- відносне відхилення, яке характеризується темпом приросту ( Тпр ), та показує зміну показника у відсотках до базового значення: т = хіОО% = хіОО% -100%; (7.2)

.л-о-л-о

- коефіцієнт еластичності, що характеризує, наскільки відсотків зміниться значення результативного показника (х), якщо значення факторного показника (у) зміниться на один відсоток:

н = тпр (х) . (7.3)

Тпр (У)

Виділяють декілька різновидів порівняльного аналізу:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі
 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи