Розділ «ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування»

Інвестиційний аналіз

11.1. Сутність та значення стратегії фінансового інвестування.

11.2. Вибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і невизначеності.

11.3. Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестування


11.1. Сутність та значення стратегії фінансового інвестування11.2. Вибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і невизначеності


Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику і невизначеності передбачає розгляд різних критеріїв оптимальності, розроблений в межах так званої "гри з природою". Дана модель передбачає свідому дію тільки одного учасника - так званого "гравця", яким в інвестиційному аналізі є інвестор, в межах непідконтрольної його об'єктивної реальності. При цьому терміном "природа" описується сукупність об'єктивних чинників, які змінюються незалежно від бажання гравця-інветостора, але мають визначальний вплив на прийняття ним інвестиційних рішень.В інвестиційному аналізі це - стан інвестиційного ринку.

Інвестор має прогнозну оцінку можливих варіантів комбінації цих чинників (станів інвестиційного ринку (П.)), які виникають випадково незалежно від його дій. В деяких випадках прогнози можуть містити оцінку ймовірностей виникнення цих станів (р), сума яких для всіх можливих варіантів розвитку інвестиційної ситуації дорівнює 1.

Інвестор розробляє варіанти можливих інвестиційних стратегій (А) та здійснює оцінку можливої доходності інвестицій для кожної стратегії і при кожному варіанті стану стану інвестиційного ринку

На основі цієї інформації може бути сформована так звана матриця виграшів (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Матриця виграшів

^ ПП2П п
a12a. 1n
a222n
А ma31a32aQ
P1P2P n

Різниця між максимальним виграшем гравця при даному стані природи ( тах(й]) ) і виграшем певної стратегії поведінки гравця, що може бути реалізована при цьому стані природи називається ризиком стратегії А. при стані природи П:

ту = тахС^ ) _ аг]. (11.1)

Таким чином, ризик є частиною найбільшого інвестиційного доходу при даному стані інвестиційного ринку, яку інвестор не отримує у випадку використання недосконалої інвестиційної стратегії.

Для ризиків можна побудувати матрицю ризиків, аналогічну за формою до матриці виграшів.

Перед інвестором постає завдання вибору серед множини можливих інвестиційних стратегій оптимальної.

Для вибору оптимальної інвестиційної стратегії в ситуації невизначеності (коли не відомі ймовірності) використовуються такі критерії:

- критерій МАКСИМАКСА - критерій крайнього оптимізму, згідно з яким обирається інвестиційна стратегія, що забезпечує максимальний виграш (дохід) серед всіх максимальних виграшів, виділених для кожного з можливих станів інвестиційного ринку;

- критерій Вальда - так званий "критерій песиміста", за яким передбачається, що від будь-якого рішення слід очікувати найгірших наслідків, а, отже, потрібно знайти такий варіант, при якому гірший результат буде відносно кращим за інші погані результати. Тобто знаходиться гірший результат для кожного стану інвестиційного ринку, а потім з них обирається інвестиційна стратегія з кращим результатом серед них;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи