Розділ «НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ»

Інвестиційний аналіз


МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізуТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу


Інвестиційний аналіз як метод системної аналітично-дослідної роботи з оптимізації інвестиційних рішень. Мета, завдання та функції інвестиційного аналізу. Об'єктивна необхідність бізнес-проектування у підприємницькій діяльності інвестиційного спрямування. Поняття інвестиційного проекту. Оточення проекту. Зацікавлені сторони, внутрішнє та зовнішнє середовище проекту. Типи, форми та види інвестиційних проектів. Альтернативні проекти. Місія проекту. Стратегія проекту. Параметри проекту. Основи вибору інвестиційних рішень. Проектний цикл. Властивості життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу, стадії й етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу. Сутність та переваги підходу до аналізу інвестиційних проектів за стадіями. Поняття інвестиційного горизонту. Ефективність проекту в цілому та ефективність участі в проекті. Принципи оцінки ефективності проектів. Особливості оцінки ефективності на різних стадіях проектного циклу. Грошовий потік як центральне поняття інвестиційного аналізу. Поняття притоку, відтоку та додаткового грошового потоку. Види грошових потоків. Фактор часу та ефективність інвестиційного проекту. Причини зміни вартості грошей у часі. Простий і складний відсоток. Капіталізація відсотків. Процес нарощування та дисконтування. Майбутня і теперішня вартість грошей. Термінальна вартість. Розрахунок вартості грошей за різних умов інвестування. Особливості оцінки вартості ануїтетів. Норма дисконту. Комерційна норма дисконту та норма дисконту учасника проекту. Методи та моделі визначення розміру ставки дисконту. Обґрунтування вибору норми дисконту. Чинники, що впливають на її величину. Вартість і структура капіталу інвестиційного проекту. Моделі визначення вартості компонентів капіталу.

Визначення середньозваженої вартості капіталу інвестиційного проекту. Темп та індекс інфляції. Особливості врахування інфляції при аналізі інвестиційних проектів. Номінальна та реальна майбутня вартість. Номінальна і реальна норма дисконту. Інфляційна премія. Безризикова норма дисконту. Поправка на ризик та її формування. Врахування зміни норми дисконту в часі.


ТЕМА 2. Аналіз проектно-кошторисної документаціїТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту


Поняття техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту. Відмінність техніко-економічного обґрунтування від бізнес-плану. Склад та структура техніко-економічного обґрунтування проекту. Система техніко-економічних показників ефективності інвестиційних проектів. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Визначення розміру первинних інвестиційних витрат на формування основних фондів і суми амортизаційних відрахувань. Розрахунок потреби в трудових ресурсах і коштах на оплату праці. Техніко-економічні показники ефективності впровадження нової техніки, технології, устаткування. Вибір оптимального варіанту технологічного процесу.


ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проектуТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектівТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектівВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи