Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Інвестиційний аналіз

1. Аньшин, В. М. Инвестиционный анализ [Текст] : учебное пособие / В. М. Аньшин ; Академия н/х при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2002. - 280 с. - (Библиотека современного менеджера). - ISBN 5-7749-0200-5.

2. Бардиш, Г. О. Проектний аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Бардиш ; Мін-во освіти і науки України, НБУ, Львівський банківський ін-т. - 2-ге вид., стереот. - К. : Знання, 2006. - 415 с. - ISBN 966-346-090-3.

3. Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст] / Г. Бирман, С. Шмидт, Л. П. Белых. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1997. - 631 с. - ISBN 5-85173-053-6.

4. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. - К. : ИНТЕМ ЛТД : Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. - 448 с. - ISBN

5-7707-6904-1.

5. Богатин, Ю. В. Инвестиционный анализ [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. - М . : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 287 с. - ISBN

5-238-00182-7.

6. Верба, В. А. Проектний аналіз [Текст] : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2000. - 322 с. - ISBN 966-574-109-8.

7. Глазунов, В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций [Текст] / В. Н. Глазунов. - М. : Финстатинформ, 1997. - 135 с. - ISBN

5-7866-0011-4.

8. Золотогоров, В. Г. Инвестиционное проектирование [Текст] : учебное пособие / В. Г. Золотогоров. - Минск : Экоперспектива, 1998. - 463 с. - ISBN 985-6102-27-8.

9. Инвестиции: Системный анализ и управление [Текст] / ред. К. В. Бал-дин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 288 с. - ISBN 5-91131-358-8.

10. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа [Текст] : учебно-справочное пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - М. : БЕК, 1996. - 304 с. - (Экономика и право:инвестиции). - ISBN 5-85639-117-9.

11. Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 376 с. - ISBN 966-8253-19-1.

12. Мелкумов, Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов [Текст] / Я. С. Мелкумов. - М. : ДИС, 1997. - 160 с. - ISBN 5-86509-043-7.

13. Пересада, А. А. Інвестиційний аналіз [Текст] : навчально-методичний посібник для самост. вивч.дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2003. - 134 с. - ISBN 966-574-433-Х.

14. Савчук, В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов [Текст] : учебное пособие / В. П. Савчук, С. И . Прилипко, Е. Г. Величко ; КНЭУ, Днепропетровская гос. металлургическая академия Украины. - К. : Абсолют-В : Эльга, 1999. - 304 с. - ISBN 966-95332-0-2.

15. Управление инвестициями : В 2-х т. : Справочное пособие для специалистов и преподавателей [Текст] / В. В. Шеремет ; Проект Менеджмент Консалтинг. - М. : Высшая школа, 1998. - Т. 1. - 416 с. - ISBN 5-06-003516-6.

16. Управление инвестициями : В 2-х т. : Справочное пособие для специалистов и преподавателей [Текст] / В. В. Шеремет ; Проект Менеджмент Консалтинг. - М. : Высшая школа, 1998. - Т. 2. - 512 с. - ISBN 5-06-003516-6.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій

 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи