Розділ «ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій»

Інвестиційний аналіз

9.1. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки.

9.2. Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій.

9.3. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій.

9.4. Інвестиційний клімат та методи його дослідження.


9.1. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки9.2. Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій


Технічний аналіз - це сукупність методів прогнозування тенденцій зміни цін і майбутніх тенденцій на фондовому ринку, заснованих на обробці графічної інформації історичних змін показників ринку і виконанні статистичних розрахунків з використанням графічного представлення інформації.

Сучасний технічний аналіз має свої витоки з робіт Чарльза Генрі Доу, який відзначив, що на лінійному графіку зміни ціни продажу в часі спостерігаються певні графічні моделі, які вказують на тенденції розвитку ринку.

Доу сформулював шість базових принципів технічного аналізу:

- вивчення минулого визначає розуміння майбутнього, тобто на основі вивчення динаміки цін у минулому і психології інвесторів можна передбачати рух цін в майбутньому;

- поточна ціна відображає всю відому ринку інформацію, здатну вплинути на цей ринок, відповідно, технічний аналітик має вивчати тільки динаміку цін, а не причини їх зміни;

- рух цін на фінансові активи має характер тренда, тобто має певну спрямованість, яка зберігається протягом деякого часу;

- будь-який тренд проходить три фази свого розвитку - фазу консолідації, фазу зниження (або зростання) та фазу піку;

- динаміка індексів ринку повинна співпадати;

- обсяг продажів має збільшувати в напрямі головного тренду;

- існують певні сигнали, які вказуються на зміну напряму тренду. За характером поведінки в технічному аналізі розрізняють такі види трендів (рис. 9.1):

Рис. 9.1. Характер залежності ціна на фінансові активи від часу для різних видів трендів

- тренд зростаючого ринку або тренд бика (bullish) (за аналогією з биком, що рогами "піднімає" ціну), який відображає тенденцію до підвищення цін;

- спадний тренд або тренд ведмедя (bearish) (за аналогією з ведмедем, який лапами "пригнічує" ціну), що відображає тенденцію до зниження цін;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційний аналіз» автора І.М.Боярко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

 • ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • ТЕМА 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

 • ТЕМА 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів

 • ТЕМА 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • МОДУЛЬ ІІ. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

 • ТЕМА 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

 • ТЕМА 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
 • ТЕМА 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

 • ТЕМА 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування

 • ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи