Розділ «ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

Ви є тут

Географія


10. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ10.1. Предмет фізичної географії України


Предметом фізичної географії України є її природні (фізико-географічні) умови та природні ресурси. Вона вивчає окремі компоненти природних умов (рельєф, геологічну будову, клімат, моря, поверхневі й підземні води, грунти, рослинність, тваринний світ), а також природні ресурси (надрові, кліматичні, водні, земельні, рослинні, тваринні). Фізична географія досліджує історію формування природних компонентів, зміну ландшафтів під впливом господарської діяльності, поділ території на природні регіони (країни, зони, краї та ін.). Особлива увага приділяється питанням раціонального використання природних умов і ресурсів, охороні природи, моніторингові довкілля в Україні.

Природні умови території України — це сукупність природних компонентів, природних процесів і явиш, природних ресурсів, властивих її території, в яких проживає населення, відбувається його господарська діяльність. Природні

умови території України різноманітні. Вони змінювалися в часі від архею до антропогену і сучасного періоду. Природні умови розрізняють за окремими природними компонентами чи їх територіальними поєднаннями.

Природні компоненти — це гірські породи, води повітря, грунти, рослини і тварини, дроб'янки, гриби. Вони мають різний речовинний склад і властивості, перебувають в неоднакових агрегатних станах. Гірськими породами складені форми земної поверхні. Сукупність різних за розмірами форм утворює рельєф Землі. Клімат як багаторічний режим погоди є властивістю атмосфери. Природні компоненти взаємодіють між собою. Так, пилуваті частки, атмосферні гази проникають у воду, ґрунт, сніг, лід. Поверхневі води просочуються у грунт, гірські породи, підземні води. Рослини і тварини пристосувалися до існування не тільки на поверхні суші, у водоймах, а й у грунтах, морських глибинах, приземних шарах атмосфери.

Природні процеси — це процеси, які відбуваються в географічній оболонці в результаті взаємодії енергії земних надр та енергії Сонця. Вони спостерігаються в літосфері, гідросфері і атмосфері, на земній поверхні і під нею, на річках, морях і водосховищах, в населених пунктах.

Рис. 1. Об'єкт фізичної географії України

Природні процеси мають зональний прояв. В зоні мішаних лісів України та річкових долинах проявляється заболочування. В лісостеповій зоні розвивається водна ерозія, відбувається розмив схилів, утворення ярів. В степовій зоні бувають посухи, виникають пилові бурі. На узбережжях Чорного і Азовського морів хвилі "з'їдають" берег — це спричиняє абразія. В Українських Карпатах, Кримських горах бувають зливи, паводки, сходять снігові лавини. а там, де поширені вапнякові, гіпсові, соляні гірські породи, розвиваються кастрові процеси. Згубний вплив природних процесів часто підсилюється нераціональною господарською діяльністю.

Природні ресурси — природні багатства, сили природи, які використовуються або можуть бути використані для господарювання, задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Ними є землі різного призначення, води, повітря, рослинність, тваринний світ, надрові багатства, льодовики, сонячна і вітрова енергія. Основним національним багатством є земля. Вона перебуває під особливою охороною держави. За своїм основним цільовим призначенням землі України поділяються на певні категорії: сільськогосподарські, лісового фонду, промисловості, рекреаційні та ін. Держава, її громадяни повинні дбати про раціональне використання і охорону природних ресурсів.

Природні комплекси — це частини географічної оболонки, які характеризуються відносною однорідністю природних умов. Вони утворилися в результаті тривалої взаємодії природних компонентів. На території України сформувалися різноманітні за походженням природні комплекси. Серед них виділяють рівнинні, гірські, зональні ландшафти.


10.2. Географічне положення, кордони. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України10.2.1. Географічне положення. Кордони. Становлення Української держави. Місце України на Землі


Географічне положення, кордони. Верховна Рада України 24 серпня 1991 р. проголосила незалежність України і утворення самостійної держави України, територія якої є неподільною і недоторканною. На референдумі І грудня 1991 р. народ України висловився за незалежність своєї Батьківщини, підтвердивши рішення найвищого органу країни.

Україна є однією з найбільших держав Європи — її площа становить 603,7 тис. квадратних кілометрів. За розмірами вона перевищує такі країни, як Франція (544 тис. квадратних кілометрів), Іспанія (505 тис. квадратних кілометрів). Наша країна займає більш як 5,7 % території Європи. Населення України становить 47,78 млн.осіб. За густотою населення Україна поступається тільки Німеччині, Італії, Великобританії і Франції.

Крайня північна точка території України розташована на державному кордоні з Російською Федерацією біля с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області. її координатами є 52° 22' пн. ш. і 33° І Г ex. д. Крайня південна точка — мис Сарнч у Криму — має координати 44° 23' пн. ш. і 33° 44' сх. д. Найзахідніша точка держави — в Закарпатській області поблизу міста Чоп. Координати цієї точки - 48° 05' пн. ш. і 22° 08' сх. д. Крайня східна точка знаходиться на околиці села Червона Зірка Міловського району Луганської області. Вона має координати 49° 15' пн. ш. і 40° 05' сх. д.

Відстань за прямою лінією між крайньою північною та південною точками становить 893 км, між західною і східною — 1316 км. Географічний центр України (перетин середнього меридіана з середньою паралеллю) знаходиться на околиці районного центру Добровеличківки в Кіровоградській області. Координати цієї точки 48° 23' пн. ш. і 31° 10' сх. д.

Україна безпосередньо межує з сімома країнами світу: на північному заході і заході — з Польщею; на заході — із Словаччиною та Угорщиною; на південному заході — з Румунією і Молдовою; на сході і північному сході — з Росією; на півночі — з Білоруссю. Загальна довжина сухопутних кордонів України становить 5684 км. Морські кордони України мають довжину 1959 км (у Чорному морі — 1559 км, Азовському — 400 км).

Загальна протяжність усіх кордонів держави на морі й на суходолі — 7643 км.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Географія» автора Я.Б.Олійник на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

 • 2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

 • 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

 • 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

 • 4.5. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

 • 4.6. Утворення материків та океанів

 • 4.7. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я

 • 4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові

 • 4.9. Поняття про річкову долину

 • 4.10. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

 • 4.11. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору

 • 4.12. Надра та їх охорона

 • 5. АТМОСФЕРА

 • 6. ГІДРОСФЕРА

 • 6.6. Температура і солоність води

 • 6.7. Рух води у Світовому океані. Морські течії

 • 6.8. Господарське значення морів

 • 6.9. Розчленованість берегової лінії

 • 6.10. Підземні води. Джерела

 • 6.11. Використання підземних вод і джерел

 • 6.12. Річка та її частини. Живлення річок

 • 6.13. Басейни і вододіли

 • 6.14. Канали та водосховища

 • 6.15. Використання річок у господарській діяльності людини

 • 6.16. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання

 • 6.17. Болота та їх використання

 • 6.18. Льодовики

 • 7. БІОСФЕРА

 • 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 • 9. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЧАСТИН СВІТУ ТА МАТЕРИКІВ

 • 9.5. Австралія

 • 9.6. Антарктида

 • ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
 • 10.3. Джерела географічної інформації

 • 11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 • 12. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

 • 13. ВНУТРІШНІ ВОДИ

 • 14. ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

 • 15. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ

 • 16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • 16.2. Зміни ландшафтів України за історичний час

 • 16.3. Класифікація ландшафтів

 • 16.4. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення

 • 16.5. Природно-господарська характеристика природних зон України

 • 16.6. Природні комплекси морів, що омивають Україну. Проблеми використання і охорони їхніх вод

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • 18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

 • 19. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • 20. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 • 21. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • 22. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 • 23. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

 • 24. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • 25. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 • 26. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • 27. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • 28. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК)

 • 29. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • 30. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • 31. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

 • 32. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 • 33. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 • 34. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 • ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 • 35.6.1. Європа

 • 35.6.2. Азія

 • 35.6.3. Африка

 • 35.6.4. Америка

 • 36. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

 • 37. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 • 37.2.1. Мінеральні ресурси

 • 37.2.2. Земельні ресурси

 • 37.2.3. Лісові ресурси

 • 37.2.4. Водні ресурси

 • 37.2.5. Природні ресурси Світового океану

 • 38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

 • 39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • 40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

 • 41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 • 42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ

 • 42.2.1. Залізничний транспорт

 • 42.2.2. Автомобільний транспорт

 • 42.2.3. Розвиток і розміщення морського транспорту

 • 43. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • 44. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

 • 45. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • 45.2.1. Демографічна проблема

 • 45.2.2. Екологічна проблема

 • 45.2.3. Енергетична проблема

 • 45.2.4. Продовольча проблема

 • 45.2.5. Проблема війни і миру

 • 45.2.6. Проблеми освоєння ресурсів океану та способи їх вирішення

 • 46. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ

 • ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 • 48.8.1. Природні зони

 • 48.8.2. Моря

 • 49. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 • 50. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • 51. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ

 • ГЕОГРАФІЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

 • ПРОГРАМА З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • ПРО АВТОРІВ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи