Розділ «1.4.3. Інструкція з діловодства»

Діловодство

Основним нормативно-методичним документом, що визначає і встановлює єдиний порядок створення, оформлення документів та роботи з ними, є інструкція з діловодства. Це обов'язковий документ для будь-якої установи. Розроблення інструкції з діловодства - одна з функцій служби діловодства або секретаря. Інструкцію затверджує керівник установи. Цей документ призначено не лише для працівників служби діловодства або секретаря, а для всіх працівників установи, оскільки визначає технологію роботи з документами. З огляду на це інструкція з діловодства має бути присутня в кожному структурному підрозділі, бажано - у кожного працівника.

Основне завдання інструкції з діловодства - встановити технологію роботи з документами з моменту їх створення або надходження і до відправлення кореспондентові чи передавання на архівне зберігання.

З цієї причини до інструкції з діловодства мають бути включені:

o правила документування управлінської діяльності установи (створення й оформлення основних комплексів управлінських документів);

o правила документообігу (рух документів у процесі їх створення і виконання, отримання і відправлення, реєстрація, контроль за виконанням документів, довідкова робота за документами);

o правила зберігання документів (систематизація виконаних документів, формування справ і забезпечення їх збереженості, підготовка до передавання на архівне зберігання).


Порядок підготовки інструкції з діловодстваВимоги до структури та змісту інструкції з діловодства


Інструкція з діловодства складається з кількох розділів. Структура тексту цього документа мас бути такою:

1. Загальні положення;

2. Документування управлінської діяльності

2.1. Підготовка й оформлення документів;

2.2. Особливості підготовки й оформлення окремих видів документів;

2.3. Вимоги до бланків документів та їх облік;

2.4. Порядок друкування і розмножування документів;

3. Організація документообігу

3.1. Приймання і попередній розгляд документів;

3.2. Порядок реєстрації документів;

3.3. Порядок організації обліково-довідкових картотек;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Діловодство» автора С.Сельченкова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.4.3. Інструкція з діловодства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • 1.4.2. Посадові інструкції працівників служби діловодства

 • 1.4.3. Інструкція з діловодства
 • 1.4.4. Табель форм документів та альбом форм уніфікованих документів

 • 1.5. Організація робочих місць

 • РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 2.3. Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів

 • 2.3.3. Інформаційно-аналітичні документи

 • РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

 • 3.2. Етапи документообігу

 • 3.2.2. Попередній розгляд і розподіл документів

 • 3.2.3. Реєстрація документів

 • 3.2.4. Організація контролю за виконанням документів

 • 3.2.5. Інформаційно-довідкова робота за документами

 • 3.2.6. Організація проходження документів в установі

 • 3.2.7. Відправлення документів

 • РОЗДІЛ 4. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ

 • РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ДІЛОВОДСТВА

 • 5.2. Організація діловодства за зверненнями громадян

 • РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У ДІЛОВОДСТВІ

 • 6.1.2. Зведена номенклатура справ

 • 6.2. Формування справ та забезпечення їх збереженості у діловодстві

 • РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДО ПЕРЕДАВАННЯ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ

 • 7.2. Оформлення справ

 • 7.3. Складання описів справ

 • 7.4. Складання актів про вилучення документів для знищення

 • 7.5. Передавання справ до архіву установи