РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

Діловодство


3.1. Документообіг, його раціоналізація та аналіз


Поняття "ДОКУМЕНТООБІГ" і "діловодство" часто вважають синонімами. Втім, хоча вони й пов'язані одне з одним, однак не тотожні.

Діловодство охоплює процес з моменту створення документа до його знищення чи передавання до архіву установи.

Тимчасом документообіг - це рух службових документів в установі від часу їх створення чи одержання до часу завершення виконання або надсилання [33, с. 8].

Отже, можна зробити висновок, що поняття "документообіг" є вужчим за поняття "діловодство". Разом з тим документообіг є основною складовою діловодства.


3.1.1. Документообіг та управлінська діяльність3.1.2. Вимоги щодо раціональної організації документообігу3.1.3. Аналіз документопотоків


У документообігу будь-якої установи виокремлюють такі документопотоки:

o вхідні документи (одержані ззовні, від інших установ);

o документи, створені в установі.

Під час вивчення документообігу кожну з груп розглядають окремо. Вхідні документи аналізують за кореспондентами - авторами документів:

o документи установ вищого рівня (укази, постанови, рішення, розпорядження, накази, листи тощо), що містять вказівки, роз'яснення і зведення;

o документи підвідомчих установ - первинна планова, звітно-облікова документація та різноманітні запити;

o документи сторонніх установ з інформацією щодо вирішення певних питань або вжиття спільних дій;

o звернення (пропозиції, скарги, заяви) громадян.

Аналіз вхідних документів за кореспондентами-авторами використовується для створення бази даних постійних кореспондентів, з якими ведеться листування (адреси, телефони, прізвища, імена, по батькові, посади керівного складу).

Документи можна кваліфікувати за видами:

o розпорядчі (постанови, рішення, накази, розпорядження);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Діловодство» автора С.Сельченкова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • 1.4.2. Посадові інструкції працівників служби діловодства

 • 1.4.3. Інструкція з діловодства

 • 1.4.4. Табель форм документів та альбом форм уніфікованих документів

 • 1.5. Організація робочих місць

 • РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 2.3. Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів

 • 2.3.3. Інформаційно-аналітичні документи

 • РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ
 • 3.2. Етапи документообігу

 • 3.2.2. Попередній розгляд і розподіл документів

 • 3.2.3. Реєстрація документів

 • 3.2.4. Організація контролю за виконанням документів

 • 3.2.5. Інформаційно-довідкова робота за документами

 • 3.2.6. Організація проходження документів в установі

 • 3.2.7. Відправлення документів

 • РОЗДІЛ 4. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ

 • РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ДІЛОВОДСТВА

 • 5.2. Організація діловодства за зверненнями громадян

 • РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У ДІЛОВОДСТВІ

 • 6.1.2. Зведена номенклатура справ

 • 6.2. Формування справ та забезпечення їх збереженості у діловодстві

 • РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДО ПЕРЕДАВАННЯ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ

 • 7.2. Оформлення справ

 • 7.3. Складання описів справ

 • 7.4. Складання актів про вилучення документів для знищення

 • 7.5. Передавання справ до архіву установи