Розділ «5. Система аграрного права»

Аграрне право України

У найзагальнішому розумінні системою є комплекс елементів, які перебувають у взаємозв'язку і взаємодії. З цього випливає, що будь-яка система є цілісним утворенням, яке складається з певної кількості взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, що формують структуру цієї системи. У теорії права під структурою галузі права розуміється об'єктивно зумовлена внутрішня організація норм права, які врегульовують однорідні суспільні відносини. Таким чином, систему аграрного права складають правові норми, об'єднані за критерієм їх належності до механізму регулювання аграрних відносин. Аграрно-правові норми мають особливості: вони не дублюють дію норм іншої галузевої належності, а спираючись на них, охоплюють своїм впливом специфіку аграрних відносин.

Аграрно-правові норми є первісними елементами системи аграрного права. Водночас вони не існують відокремлено, а об'єднуються у більш вагомі утворення - інститути аграрного права. Саме диференціація галузі аграрного права на інститути виступає першою ланкою її внутрішньої організації. Один аграрно-правовий інститут відрізняється від іншого тим, що він об'єднує аграрно-правові норми, які врегульовують найоднорідніші аграрні відносини. Такими інститутами, що інтегрують особливості різних видів аграрних відносин, є приватизація майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, паювання землі та майна, державне регулювання сільського господарства, сільськогосподарське дорадництво тощо.

Стрімкий розвиток джерел аграрного права, зокрема аграрного законодавства, дає підстави вести мову про поділ галузі на загальну і особливу частини, а тому - про існування інститутів загальної й особливої частин. Інститути загальної частини містять правові норми, які мають узагальнений характер дії і є спільними для всіх видів аграрних відносин, які підлягають правовому регулюванню. Вищеназвані інститути паювання, державного регулювання сільського господарства, а також правового статусу суб'єктів аграрного права, правового режиму земель сільськогосподарського призначення тощо містять узагальнені норми. Наприклад, норми щодо створення, державної реєстрації і припинення є спільними для всіх суб'єктів аграрних правовідносин. Тому немає потреби їх дублювати при створенні підприємств різних організаційно-правових форм.

Водночас норми інститутів особливої частини спрямовуються на врахування особливостей різних видів аграрних відносин. Для прикладу, правові режими майна різних сільськогосподарських підприємств (кооперативів, фермерських господарств, сільськогосподарських товариств тощо) мають свої особливості. Так само існують відмінності у правовому регулюванні виробничої діяльності різних організаційно-правових суб'єктів аграрних правовідносин тощо. Цю специфіку і відображають норми особливої частини.

Наступний розділ:

6. Поняття, види і зміст аграрних правовідносин


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аграрне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5. Система аграрного права“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Загальна частина

 • Модуль 1. Загальні положення аграрного права

 • Розділ 2. Аграрне право як самостійна галузь права України

 • 5. Система аграрного права
 • 6. Поняття, види і зміст аграрних правовідносин

 • Розділ 3. Джерела аграрного права

 • Розділ 4. Загальна характеристика суб'єктів аграрного права

 • Модуль 2. Правові засади реформування земельних та майнових відносин

 • Розділ 6. Правове регулювання паювання земель в аграрному секторі економіки

 • Розділ 7. Правове регулювання паювання майна

 • Модуль 3. Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення

 • Розділ 9. Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК

 • Розділ 10. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України

 • ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Модуль 4. Правове становище окремих суб'єктів господарювання в сільському господарстві

 • Розділ 12. Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів

 • Розділ 13. Правове становище фермерських господарств

 • Розділ 14. Правове становище сільськогосподарських товариств

 • Розділ 15. Правові засади діяльності приватно-орендних сільськогосподарських підприємств

 • Розділ 16. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

 • Модуль 5. Правове регулювання виробничо-господарської та окремих видів діяльності у сільському господарстві

 • Розділ 18. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції

 • Розділ 19. Правове регулювання рослинництва

 • Розділ 20. Правове регулювання галузі тваринництва

 • Розділ 21. Правове регулювання ветеринарної справи в Україні

 • Розділ 22. Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва

 • Модуль 6. Правове регулювання ринкових відносин в АПК

 • Розділ 24. Правове регулювання ринку зерна

 • Розділ 25. Аграрно-договірні відносини

 • Розділ 26. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств

 • Модуль 7. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

 • Розділ 28. Правове регулювання страхування у сільському господарстві

 • Розділ 29. Правове регулювання інвестицій у сільське господарство

 • Модуль 8. Правове регулювання соціального розвитку села і аграрних трудових відносин

 • Розділ 31. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

 • Розділ 32. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

 • Модуль 9. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

 • Розділ 34. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 • СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Модуль 10. Аграрне законодавство зарубіжних країн

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи