РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Виробництво - це процес створення різноманітних благ для існування і розвитку людського суспільства.

Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Загальновиробничі витрати - витрати по обслуговуванню основного та допоміжного виробництва, управління виробництвом.

Брак у виробництві - це продукцію, напівфабрикати, вузли, деталі й роботи, що не відповідають за якістю встановленим стандартам, технічним умовам, будівельним нормам (проектам), і не можуть бути використані за прямим призначенням без додаткових затрат на їх виправлення.


11.1. Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрями проведення контролю виробництва і виходу продукції11.2. Організація контролю виробництва продукції рослинництва


Основним питанням у рослинництві є охорона і раціональне використання землі. Це зумовлює і напрямок контролю - застереження безгосподарного використання земель, та дотримання земельного законодавства.

У Земельному кодексі України зазначено, що система раціонального використання землі повинна мати природоохоронний, ресурсозберігаючий, відтворювальний характер і передбачати збереження ґрунтів, обмеження негативного впливу на них, а також на рослинний і тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти навколишнього середовища. Цим же документом встановлено основні напрями охорони земель, що визначає зміст контрольної перевірки:

o ефективне використання земель та дотримання земельного законодавства;

o заходи щодо поліпшення родючості ґрунту, боротьби з вітровою та водною ерозією, затопленням, заболочуванням, спустошуванням земель;

o стимулювання власників і землекористувачів до раціонального використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів;

o дотримання порядку відшкодування збитків, пов'язаних із погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність за цільовим використанням;

o заходи досягнення проектної врожайності на зрошуваних та осушених землях, дотримання режиму зрошення кожної культури, виконання графіків поливів;

o ефективне проведення заходів щодо підвищення родючості ґрунту та поліпшення використання землі;

o роздільне ведення бухгалтерського обліку витрат і врожаю на зрошуваних та осушених землях; правильність визначення обсягів робіт, норм і розцінок, закладених у плані, та виконання останнього;

o повнота і своєчасність оприбуткування врожаю;

o достовірність списання насіневого зерна на витрати;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції
 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи