РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Запаси - активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Виробничі запаси - засоби, що знаходяться на складах споживачів, виробництва, призначені для виробничого споживання, але що ще не вступили у виробничий процес.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)- це запаси, які використовуються підприємством протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Сільськогосподарська продукція - це сільськогосподарські харчові продукти тваринного та рослинного походження, призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі. До них відносяться товари, які вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних та орендованих потужностях (площах).

Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.


10.1. Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва.10.2. Організація контролю стану складського господарства й дотримання умов зберігання цінностей


Передумови організації дієвого внутрішньогосподарського контролю за збереженням запасів підприємства зображено на рис. 10.2.

Зберігання матеріальних цінностей на підприємствах відбувається в умовах складського господарства, що, як правило включає центральний склад і склади у виробничих підрозділах, які забезпечують поточні потреби останніх. Організація складського господарства повинна передбачати збереження матеріальних цінностей від псування, крадіжок, а також належне їх приймання та відпуск. З цією метою, а також для полегшення приймання та відпуску запасів складські приміщення пристосовують до зберігання цінностей певного виду.

Контролерам слід звернути увагу на наявність і правильність оформлення прикріплених до місць зберігання матеріальних ярликів (ф. № М-16), які слугують паспортами для матеріальних цінностей, а також облаштованість складів протипожежними засобами, наявність вимірювальних приладів, необхідного інвентарю. З вагарями (комірниками) повинні проводитись інструктажі щодо порядку визначення ваги вантажів та ведення книги вагаря. Необхідними також є періодичні інструктажі матеріально-відповідальних осіб щодо порядку ведення кількісного обліку, складання матеріальних звітів, оформлення документів на одержання та видачу матеріальних цінностей.

Передумови організації внутрішньогосподарського контролю за збереженням запасів

Рис. 10.2. Передумови організації внутрішньогосподарського контролю за збереженням запасів

В обов'язковому порядку перевіряють наявність укладених договорів (письмових угод) про повну матеріальну відповідальність працівників, які займають такі посади або виконують роботи:

- завідуючі складами, камерами схову, складами та їх заступники;

- старші контролери і контролери технічного контролю;

- завідуючі підприємствами громадського харчування і їх заступники, завідуючі виробництвом, начальники цехів (дільниць) і їх заступники, старші адміністратори та адміністратори залів підприємств громадського харчування, завідуючі заготівельними пунктами, сепараторними відділеннями; завідуючі господарством і коменданти будівель, що здійснюють зберігання матеріальних цінностей;

- агенти з постачання, експедитори з перевезення вантажів;

- роботи з приймання на зберігання, обробка, зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах, автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготівельних пунктах, товарних дільницях, камерах схову, складів і гардеробах з видачі (приймання) матеріальних цінностей особам, які знаходяться в лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку на транспорті, дитячих закладах, спортивно-оздоровчих і туристичних організаціях, літніх таборах, а також пасажирам всіх видів транспорту;

- роботи з приймання від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на зберігання в ремонт і для виконання інших операцій, які пов'язані з виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів, їх зберіганню та виконанню інших операцій з ними, з видачі напрокат населенню предметів культурно-побутового призначення;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва
 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи