РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Грошові кошти - залишки засобів в національній та іноземній валюті, які знаходяться в касі, на поточному, валютному та інших рахунках в банках на території країни і за кордоном та легко реалізуються в цінні папери та платіжні і грошові документи.

Фінансові інвестиції - це господарська операція по вкладенню коштів чи придбанню корпоративних прав або інших активів, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів суб'єктів господарської діяльності.

Кошти в дорозі - грошові суми, внесені юридичними або фізичними особами в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні рахунки підприємства.


7.1. Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрями проведення контролю грошових коштів і фінансових інвестицій7.2. Організація контролю коштів у касі та касових операцій


Грошові кошти є однією з відповідальніших ділянок внутрішньогосподарського контролю, оскільки значна частина зловживань відбувається шляхом розкрадань готівки з каси підприємства.

Об'єктами контролю коштів у касі та касових операцій є: стан збереження готівки, бланків суворого обліку в касі; операції з руху готівки та їх відображення в обліку підприємства.

Джерелами фактографічної інформації при здійсненні контролю коштів в касі та касових операцій є первинні документи:

- прибутковий касовий ордер (ф. № КО-1);

- видатковий касовий ордер (ф. № КО-2);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (ф. № КО-3);

- касова книга (ф. № КО-4);

- звіт касира;

- авансовий звіт;

- посвідчення про відрядження;

- розрахунковий чек;

- платіжна квитанція;

- чекова книжка;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій
 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи