Розділ «5.2. Висновки та пропозиції ревізорів»

Внутрішньогосподарський контроль

Закінчивши оформлення акта ревізії, ревізор складає висновки по зібраним ним матеріалам. В них він коротко викладає виявлені факти, при чому лише ті з них, які мають пряме відношення до ревізії.

Висновки представляють собою узагальнення результатів документального вивчення питань, поставлених програмою ревізії. В них викладаються обставини порушення правил, інструкцій чи законів з зазначенням: який нормативний акт порушено; за який період; хто відповідальний за це з позиції ревізії; сума матеріального збитку; причини і умови, які сприяли порушенню.

У висновках ревізор дає своє заключення по кожному установленому факту, виділяє кожного конкретного винуватця порушень. Не можна описувати декілька різних епізодів одночасно, вказувати десятки осіб, винних в допущених порушеннях. По таким висновкам важко прийняти правильне рішення.

Висновки по кожному встановленому факту (епізоду) рекомендується викладати в такій послідовності:

- значення виявлених фактів;

- відображення їх в документах;

- короткі посилання на інші, крім облікових даних, матеріалів (пояснення заінтересованих та інших осіб, заключення спеціалістів та інші матеріали);

- опис порушення, допущених посадовими особами у зв'язку з вивченими фактами;

- період, протягом якого відбулись порушення;

- розміри і характер причиненого матеріального збитку;

- обставини, які сприяли здійсненню чи приховуванню порушенню;

- особи, які відповідальні за матеріальний збиток чи порушення.

Обґрунтовані у висновках суми матеріального збитку, ревізор на основі вивчених ним даних бухгалтерського обліку та інших матеріалів встановлює суму втрат, які пов'язані з зменшенням цінностей, незалежно від того, по яким причинам воно виникло, встановлює точний розмір втрат та приймає заходи щодо його відшкодуванню. Слід пам'ятати, що питання про розміри втрат відноситься до компетенції ревізора, якому для обчислення необхідні бухгалтерські знання.

Ревізор не може робити висновки по питанню, хто саме здійснив крадіжку. Ревізія може виявити лише осіб, які несуть матеріальну відповідальність за недостачу, за неправильне ведення облікових записів, об'єктивно сприяють невиявленню недостач, лишків та інше.

Складаючи висновки, ревізор зобов'язаний вказувати документальні докази та посилатися на документи, які підтверджують ці порушення. У випадку, коли на деякі питання програми не виявляється можливості відповісти, ревізор повинен вказати причини цього.

Висновки ревізора представляють собою самостійне джерело доказів. В них ревізор висловлює своє судження про факти, які містять значення для прийняття рішення. Кінцеву оцінку їм дає керівник, назначивши ревізію.

Наступний розділ:

5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.2. Висновки та пропозиції ревізорів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів
 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи