РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Об'єкт контролю - підконтрольна установа, інший суб'єкт господарювання, включаючи його структурні та відокремлені підрозділи (не юридичні особи), щодо якого орган служби має повноваження та підстави для проведення ревізії відповідно до законодавства;

Контрольно-ревізійний процес - сукупність способів на прийомі процедур здійснюваних під час ревізії або перевірки за допомогою переліку контрольно-ревізійних дій.

Дослідний процес - це безпосереднє виконання ревізором контрольно-ревізійних процедур в процесі дослідження діяльності підприємства відповідно до програми ревізії, планів-графіків і календарних планів.

Результат роботи ревізійної комісії - це складання висновків про достовірність показників обліку та фінансової звітності підприємства, які підписуються усіма членами ревізійної комісії, що брали участь у перевірці.

Зустрічна звірка - метод документального підтвердження у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи.

Акт ревізії - документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта.


5.1. Контрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасники5.1.1. Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика


Організаційна стадія включає в себе вибір об'єкта ревізії та її організаційно-методичну підготовку.

Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу передбачає проведення необхідної підготовчої роботи для надання контролю необхідного системного характеру, вирішення питань інформаційного забезпечення та координації дій контролюючих.

Організаційно-методична підготовка перевірки починається з вивчення стану економіки об'єктів контролю. Ревізійна бригада до виїзду на об'єкт контролю вивчає:

1. виробничо-фінансові плани та рівень їх виконання за ревізований період;

2. річну і періодичну бухгалтерську та статистичну звітність;

3. акти попередніх ревізій та рішення по них;

4. документи тематичних перевірок та обстежень;

5. фінансовий стан підприємства;

6. рівень збереження власності;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві
 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи