РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

Внутрішньогосподарський контроль


Термінологічний словник


Об'єкт внутрішньогосподарського контролю - діяльність підприємств щодо ефективного використання наявних фінансово-господарських ресурсів і дотримання законності в процесі реалізації управлінських рішень.

Предмет внутрішньогосподарського контролю - забезпечення діяльності підприємства згідно вибраної економічної політики підприємства (в тому числі й облікової).

Метод внутрішньогосподарського контролю - система засобів, яка забезпечує суцільну, безперервну та взаємозв'язану оцінку об'єктів внутрішньогосподарського контролю, включає в себе перелік загальнонаукових, перенесених з інших споріднених наук і специфічних (притаманних лише контролю) методичних прийомів.

Прийом контролю - сукупність дій щодо визначення реального стану підконтрольних параметрів.

Спосіб контролю - система поєднання окремих прийомів щодо визначення та оцінки підконтрольних параметрів.


2.1. Предмет і об'єкти внутрішньогосподарського контролю2.2. Метод внутрішньогосподарського контролю


Внутрішньогосподарський контроль в процесі функціонування сформував свій метод, який характеризується використанням загальнонаукових та власних (специфічних) методичних прийомів контролю (рис. 2.2.).

Метод - це способи дослідження, який визначає підхід до об'єктів та шлях наукового пізнання і встановлення істини.

Методом внутрішньогосподарського контроль - є сукупність прийомів та способів, за допомогою яких вивчається діяльність підприємств і організацій.

Загальнонаукові способи не дають чисельної характеристики, а тільки відповідають на запитання, як здійснювати дослідження (контроль) та які способи і підходи необхідно використовувати для визначення закономірностей.

Тому загальнонаукові методи дослідження ґрунтуються на методах філософії, та до них включають:

- аналіз;

- синтез;

- індукцію;

- дедукцію;

- аналогію;

- моделювання;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Внутрішньогосподарський контроль» автора Гуцаленко Л.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 • РОЗДІЛ 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю
 • РОЗДІЛ 3. Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції

 • РОЗДІЛ 4. Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • РОЗДІЛ 5. Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

 • 5.2. Висновки та пропозиції ревізорів

 • 5.3. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок

 • 5.4. Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю

 • Частина ІІ. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • РОЗДІЛ 7. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій

 • РОЗДІЛ 8. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

 • РОЗДІЛ 9. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активів

 • РОЗДІЛ 10. Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

 • РОЗДІЛ 11. Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

 • РОЗДІЛ 12. Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 13. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

 • Перелік літературних джерел

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи