Розділ «11.8. Економіка Причорноморського регіону»

Регіональна економіка


11.8.1. Місце і роль Причорноморського економічного регіону в економіці країни


До складу Причорноморського економічного регіону входять: Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська адміністративні області. Регіон розташований у південній частині України, омивається Чорним і Азовським морями. Площа регіону становить 113 тис. км2 (19 % території України). Населення на 1 січня 2005 року 6.755,700 тис. чол. (15,2 % всього населення України), густота населення 65,7 чол/ км2, що значно менше середньої величини по Україні (77,8 % чол/км2).

Економічний розвиток Причорномор'я розпочався з другої половини XIX ст. разом із будівництвом залізниць (Одеса - Кременчук - Харків - Сімферополь, Одеса - Київ). До цього часу це був сільськогосподарський регіон. З розвитком транспортних артерій стали розвиватись портові міста (Одеса, Миколаїв, Генічеськ), виникло суднобудування в Миколаєві. Потреби сільського господарства сприяли

♦ розвиток і посилення економічної діяльності малих і середніх міст, що сприятиме зайнятості населення і більш повному використанню місцевих трудових ресурсів;

♦ розширення прикордонного співробітництва із зарубіжними країнами у різних галузях економічної діяльності, розвиток міжнародних спільних підприємств.

Рекомендовані пріоритетні напрями в організації і розвитку продуктивних сил і їх реалізації сприятимуть загальному соціально-економічному розвитку регіону, оптимізації структурної перебудови економіки і зростанню добробуту населення, розвитку сільськогосподарського машинобудування. У цей період споруджуються овочеконсервні заводи в Одесі, Херсоні, Ізмаїлі, виникає верстатобудування. У повоєнні роки розвивається електротехнічна промисловість, електронне машинобудування, розширюються потужності хімічної галузі, промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії.

Економічний регіон має досить вигідне географічне положення для економічного розвитку. Через його територію проходять важливі транспортні магістралі: автомобільні, залізничні, водні та повітряні шляхи, які сполучають Україну з багатьма державами.

Регіон розташований на перетині важливих державних і міжнародних морських шляхів Азово-Чорноморського басейну. Річка Дунай дає змогу підтримувати річкове сполучення з багатьма країнами Європи (Румунією, Болгарією, Югославією, Угорщиною, Словаччиною та ін.). З Болгарією встановлене паромно-залізничне сполучення (Іллічівськ - Варна). У 1996 р. відкрита нова автопасажирська паромна переправа Україна - Грузія з базовими портами Іллічівськ і Поті. Таким чином, офіційно функціонує Євроазіатський транспортний коридор №9, що проходить з Європи через Україну. Дніпром здійснюється транспортне сполучення економічного регіону з містами Придніпров'я (Запоріжжя, Дніпропетровськ, Черкаси, Кременчук, Київ та ін.).

Економічний регіон спеціалізується на виробництві різноманітної продукції агропромислового комплексу (зерна, соняшнику, овочів, фруктів, винограду, вовни, плодоовочевих консервів, виноградних вин, шампанського, коньяку, ефірної олії, тютюнових виробів, баштанних культур), рибної та легкої промисловості, випуску товарів машинобудування (суден, верстатів, пресів, машин для АПК), хімії (брому, лаків, фарб, кальцинованої соди, діоксину титану), деяких виборів промисловості будівельних матеріалів (гранітів, вапняків, стінових блоків), виконує курортно-туристичні функції (рис. 11.8.1). Приморське розташування регіону зумовило розвиток суднобудування та судноремонту, морського транспорту каботажного та міжнародного плавання, рекреаційного господарства, портово-промислових комплексів.

Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону


11.8.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону


Причорномор'я характерне помірним континентальним кліматом, (на південному березі Криму з елементами середземноморського). Як правило, літо сухе, спекотне. Середня багаторічна температура липня -+22,6 °С, максимальна - до + 40 °С. Коливання літніх температур -у межах 7-8 °С. Зима м'яка, малосніжна, нестійка, із відлигами (грудень-лютий). Середньо-січнева температура повітря — від -5 °С на півночі до +1,7 °С на півдні. Абсолютна мінімальна температура становить -32 °С, а на південному заході - -27 °С. Сніговий покрив незначний. Особливістю кліматичного регіону є значна кількість ясних сонячних днів (до 290). Найбільше сонячних днів припадає на липень, найменше - на грудень. Тривалість періоду сонячного сяйва становить 2200-2500 год нарік. Найбільше-в м. Судаку (2550 год нарік), найменше-в м. Керчі (2112 год/рік). Опадів на рівнинній території регіону випадає від 3 00 мм у степовому Криму до 450 мм у північній частині регіону Тільки в гірському Криму – понад 1000 мм/рік.

Тривалість вегетаційного періоду - від 215 днів на півночі до 297 на південному березі Криму. Такі кліматичні умови сприяють розвитку економіки Причорномор'я, в першу чергу рекреаційному і сільськогосподарському. Більша частина Причорномор'я знаходиться в межах низовинної Причорноморської рівнини, тільки північно-західна його частина сягає півдня Подільської височини, а на північному заході -Придніпровської. Кримські гори займають 5 % території регіону.

У Причорноморському економічному регіоні є такі мінерально-сировинні ресурси: залізна руда (Керч), залізисті кварцити (Одеська обл.), флюсові вапняки, солі кримських озер і Сиваша, різноманітні будівельні матеріали - граніт, мармур (Кримські гори), вапняки, керамзитова сировина, піски для виробництва скла (Одеська обл.), сировина (камінь-пісковик) для виробництва стінових блоків.

На шельфі Чорного і Азовського морів зосереджені значні запаси нафти, газу та газоконденсату, понад 50 перспективних нафтових і газових родовищ, залізної руди, важких металів. Сьогодні експлуатуються родовища нафти та газу: Голіцинське, Шмідта, Штормове, Тарханкутське, Дельфін. На шельфі Азовського моря є родовища природного газу: Керченське, Казантипське, Стрілкове. У Криму, Причорномор'ї та Приазов'ї є озера й лимани з самородною кухонною сіллю.

З метою прискорення розвідки родовищ та видобутку нафти і газу та повного забезпечення потреб регіону у паливно-енергетичних ресурсах у Сімферополі відкритий факультет з підготовки власних висококваліфікованих спеціалістів широкого профілю від Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Причорномор'я охоплює територію 113,4тис км2, що становить 18,8 % всієї території України. На земельні сільськогосподарські угіддя припадає 8400,3 тис. га (20,1 % до всієї України). Під ріллею зайнято 6790,3 тис. га, або 80,8 % сільгоспугідь. Регіон характеризується високим рівнем землезабезпеченості на одного жителя сільгоспугідь і ріллі (Миколаївська обл. -1,57 і 1,32 га; АР Крим -0,87 і 0,59; Одеська обл. -1,05 і 0,84; Херсонська обл. -1,63 і 1,46 га).

Ґрунти в регіоні досить різноманітні і їх розміщення має чітко виражений зональний характер. Опідзолені чорноземи поширені в північно-східній частині регіону, малогумусні чорноземи і темно-каштанові слабо солонцюваті грунти у степовій зоні. У дельтах Дунаю і Дніпра переважають мулувато-болотяні фунти. Гірська частина Криму вкрита бурими лісовими, а місцями - гірсько-лучними та гірсько-торф'яними фунтами. На південному березі Криму переважають фунти червоноземного типу.

Економічний регіон належить до малолісистих. Під лісом зайнято лише 8 % території, що удвічі менше, ніж по Україні. Найбільш заліснені Південне узбережжя Криму і його гірські масиви. У Херсонській, Миколаївській і Одеській обл. заліснені території складають 4-6 %. Ліси носять оздоровчо-захисний характер. З метою захисту фунтів і боротьби з вітровою ерозією необхідно різко збільшувати посадки лісу, що матиме також і оздоровче значення.

Економічний Причорноморський регіон є досить обмеженим на водні ресурси, що лімітує розвиток водомістких галузей промисловості і сільського господарства Природна водозабезпеченість на 1 км2 території регіону місцевим стоком у кілька разів нижча за середньоукраїнських показник. Регіон перетинають найбільші річки - Дніпро, Дністер, Південний Буг, Дунай. Дельти річок закінчуються лиманами, які утворились внаслідок поступового опускання суші і затоплення морськими водами балок і річкових долин.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „11.8. Економіка Причорноморського регіону“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону
 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи