Розділ «11.6. Економіка Подільського регіону»

Регіональна економіка


11.6.1. Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країни


До Подільського економічного регіону входять Вінницька, Тернопільська і Хмельницька області. Територія регіону займає площу 60,9 тис. км2. Регіон має зручне економіко-географічне положення. Він розташований в південно-західній частині України і межує з Центральним економічним регіоном, на півночі - з Поліським, на заході - з Карпатським економічним регіоном, на півдні - з Молдовою.

За розміром території регіон посідає четверте місце серед економічних регіонів України. Регіон розташований компактно, що позитивно впливає на можливості його комплексного соціально-економічного розвитку. Протяжність території з півночі на південь - 240 км, із заходу на схід - 370 км. Економічний регіон розташований в центральній частині Правобережної України на Подільській і Придніпровській височинах і в зоні з родючими фунтами та достатнім зволоженням, що сприяє розвитку агропромислових комплексів (рисі 1.6.1).

Розвинута транспортна мережа сприяє розвитку економічних і культурних зв'язків з Карпатським, Поліським, Центральним, Причорно-

морським економічними регіонами та Республікою Молдова, Близькість економічного регіону до державного кордону України з Білорусією, Молдовою, Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною дає можливість розвивати на його території галузі і виробництва, продукція яких експортується або може експортуватися у ці країни, маючи пряме транспортне сполучення (як залізничне, так і автомобільне). Основна експортноспроможна продукція - це харчова промисловість з такими підгалузями, як цукрова, кондитерська, м'ясна, плодовоовочеконсервна, промисловість горілчаних виробів тощо. Регіон експортує також продукцію машинобудування. Територія, яку займає Подільській економічний регіон, характеризується помірно-континентальним кліматом з великим впливом циклонів протягом року і з найбільшою кількістю опадів у травні-липні. Ці особливості впливають на структуру і тип ґрунтового покрову та спеціалізацію сільського господарства.

Середньорічні коливання температури становлять 7,0-8,9 °С , вегетаційний період - 200 днів, кількість опадів змінюється від 700 до 500 мм, зменшується з північного заходу на південний схід.

Остаточно межі економічного регіону в сучасних кордонах сформувалися після Другої світової війни. Тоді Проскурів був перейменований на Хмельницький - обласний центр в честь гетьмана України Богдана Хмельницького. Мережа розселення характеризується наявністю розгалуженої системи сільського розселення, міське розселення представлене в основному невеликими містами, крім обласних центрів.

На промислове виробництво припадає 3,4 % від випуску товарної продукції в Україні. Регіон в основному спеціалізується на сільськогосподарському виробництві. Тут сформувався потужний агропромисловий комплекс. Поділля вирізняється, насамперед, високим рівнем виробництва продукції землеробства і тваринництва. На регіон припадає 14,3 % випуску валової продукції сільського господарства України. У розрахунку на одного жителя виробляється на 40 % валової продукції сільського господарства більше ніж в середньому по Україні.

Регіон відзначається найвищою в країні територіальною концентрацією посівів. За кількістю цукрових буряків і валового збору цієї культури цукрова промисловість займає провідне місце.

Поділля можна вважати не тільки аграрним, ай індустріальним економічним регіоном. Галузями спеціалізації промислового виробництва є неметаломістке машинобудування і металообробка, в тому числі харчове та сільськогосподарське. Серед інших галузей найбільш розвинута лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, легка і харчова, промисловість будівельних матеріалів. Гармонійне поєднання наявного природно-ресурсного, виробничого і науково-технічного потенціалу та ефективне їх використання сприяє пріоритетним напрямам розвитку Подільського економічного регіону.

Регіоноутворюючим центром Подільського регіону є місто Вінниця, засноване у 1363 р. та розташоване на берегах верхньої течії Південного Бугу. Вінниця - великий промисловий центр. Тут розвинуте машинобудування, яке випускає: тракторні агрегати, електротехнічні вироби, радіоапаратуру, підшипники тощо. У Винниці розвинута харчова промисловість (м'ясний і масложировий комбінати, консервний, спиртовий заводи, кондитерська фабрика, харчосмакові підприємства), легка (взуттєва і шкіряно-галантерейна фабрики), підприємства будівельних матеріалів і деревообробні галузі.

Кожна область регіону має свої характерні ознаки: Вінницька обл. розташована у лісостеповій зоні України, її площа - 26,1 тис. км2 або 4,4 % території держави, населення станом на 1 січня 2005 р. складає 1713 тис чол. Область спеціалізується на виробництві цукру, консервів, хімічних добрив, приладобудування.

Тернопільська обл. займає 13,8 тис. км2 або 2,3 % території України. Населення - 1116,3 тис. чол. на 1 січня 2005 р. Область спеціалізується на машинобудуванні і металообробці, легкій і харчовій промисловості. В АПК це виробництво продукції транспортного і сільськогосподарського машинобудування, переробка місцевої сільськогосподарської сировини (цукрові буряки, картопля, зернові, овочі, продукція тваринництва).

Хмельницька обл. розташована в центрі регіону і охоплює терито-рію20,6тис. км2, або 3,4%території України. Населення складає 1384,8 тис. чол. Область спеціалізується на нематеріаломісткому машинобудуванні і металообробці, розвинута легка і харчова промисловість, виробництво продукції транспортного і сільськогосподарського машинобудування, енергетичного устаткування, переробка місцевої сільськогосподарської сировини (зернових культур, цукрових буряків, картоплі, продукції тваринництва, плодів та овочів).


11.6.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону


Природні ресурси Подільського економічного регіону мають комплексотворчий характер, до них належать сільськогосподарські, водні, мінерально-сировинні, лісові, рибні, медоносні та рекреаційні ресурси.

Провідне місце належать природним будівельним матеріалам - сировина для виробництва цементу, вапна цегли, щебеню, облицювальних плиток, керамзиту, скла, будівельної кераміки тощо. Регіон багатий на поклади гранітів і гнейсів, які виходять на поверхню вздовж річок Случ, Південний Буг. Родовища червоного граніту є в Шепетівському районі. У Кам'янці-Подільському є мармурові породи, вапняки та глини для виробництва цементу. Запаси мергелів, придатних для виробництва цементу, є в Бережанському, Гусятинському та Зборівському районах Тернопільської області. Поклади пісковиків є у Тернопільській та Вінницькій обл., родовища гіпсу - у Тернопільській та Хмельницькій обл., родовища первинного каоліну і вогнетривких глин -у Хмельницькій і Вінницькій обл. Суглинки і глини для виробництва стінових матеріалів є на всій території регіону.

Серед корисних копалин є пеліканіт (запаси 170 млн. т). Ця сировина (едина в Європі) використовується для виробництва склолитого цементу, порцелянових виробів, кахельних плит, перліту, піноскла, кольорового бетону тощо. В регіоні є родовища сірки (смт. Микулинці), бурого вугілля (Кременецький, Славутський, Погребищенський райони), які в даний час ще не розробляються. Є також прогнозні запаси залізних руд (0,8 млрд. т) та поклади фосфоритів, які також не розробляються.

Природні сільськогосподарські земельні ресурси є основою формування виробничих комплексів, їх структурні спеціалізації галузей АПК. Перевага різних типів чорноземних і сірих лісових фунтів зумовила дуже високий рівень освоєння земельних ресурсів (понад 80 %). Найвища частка таких земель у південній і південно-східній частині регіону - 91-93 %, а найнижча - на півночі на крайньому заході - 74-78 %. Нині, коли в процесі реформування земельних ресурсів велика частина їх перейшла у власність землекористувачів, ефективність їх використання значно понизилась. Велика частина їх не використовується. Орні землі перетворюються у пасовища та неугіддя, заростають чагарниками. Це призвело до зниження обсягів виробництва сільськогосподарських культур, зростання собівартості та збитковості господарювання.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „11.6. Економіка Подільського регіону“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону
 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи