Розділ «11.2. Економіка Придніпровського регіону»

Регіональна економіка


11.2.1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни


До складу Придніпровського економічного регіону входять Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська області. Регіон має вигідне економіко-географічне положення відносно високорозвинутих регіонів України (Донбас, Причорноморський, Центральний). Його територією проходить нижня течія Дніпра, південна частина Запорізької області прилягає до Азовського моря.

Загальна площа регіону - 83,7 тис. км2, проживає тут 8,6 млн. населення. Регіон характеризується досить високою густотою населення -81 чол/км2. Міське населення становить 77,9 % (порівняно з 68 % по Україні). Найбільша густота населення - у Дніпропетровській області -115 чол/км2, тут найвищий рівень міського населення - 83,6 %.

Частка в загальній земельній площі, чисельності населення і трудових ресурсах України становить, заданими статистичних показників, відповідно 13,9,17,9, 13,9 %, тоді як випуск товарів та надання послуг становить 18,6%. У господарському виробничому комплексі регіону створюється 16,5 % валової додаткової вартості країни.

Придніпровський економічний регіон багатий нарізні природні ресурси. Тут розміщені унікальні родовища мінерально-сировинних ресурсів, потенціал запасів яких найбільш вагомий в Україні. Особливо виділяються металеві, тверді гірничорудні та корисні копалини для будівельних матеріалів і будівництва. Господарський комплекс регіону забезпечений власними енергетичними та паливними ресурсами Донбасу, з якими він тісно інтегрується. У регіоні високий потенціал земельних ресурсів. Переважна більшість фунтів належить до категорії найбільш високого класу бонітету. Щодо кліматичних умов, тут помітна висока сума активних температур, що сприяє вирощуванню різноманітних теплолюбних сільськогосподарських культур.

Придніпровський економічний район є визначним науково-технічним центром держави. Наукові школи Придніпров'я працюють над новими науковими проблемами, зокрема тими, що стосуються формування і реалізації космічної програми України, створення енергозберігаючих технологій у гірничій справі, металургійній, хімічній промисловості, будіндустрії та сільському господарстві.

У цьому регіоні зосереджено 17,9 % основних фондів промисловості та виробляється 24 % промислової продукції України. Територіальна концентрація промислового виробництва в регіоні майже в 2 рази вища ніж у середньому по Україні (особливо чорної та кольорової металургії, електроенергетики, машинобудування, металообробки).

У Придніпров'ї надзвичайно високе техногенне навантаження на територію. Критичний рівень спостерігається в Криворізькому районі, який перевищує середній показник по регіону у 8,5 рази, а у Дніпропетровському районі - у 48 разів.

Економічний регіон є одним з провідних виробників продукції чорної металургії в Україні і спеціалізується на виробництві сталевих труб (75 % виробництва на Україні), готового прокату (більше половини), чавуну і сталі у межах 46 %, коксу - 38 %, марганцевої руди - 100 %, більше 89 % залізної руди, вугілля -12,6 %, автомобілів - 3 6,7 %, тракторів -15,4 %, каустичної соди - 38 %, шин - 22 %, шпалер -18,5 %, верхнього трикотажу - 10 % (див. рис. ¡2.1).

Придніпров'я є провідним у розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема виробництва зернових, олійних, овочевих і плодово-ягідних культур, продукції молочно-м'ясного скотарства, птахівництва, свинарства, тонкорунного вівчарства, які обумовлюють спеціалізацію в загальнодержавному поділі праці.

Економічний регіон перетинають найбільш вантажонапружені магістралі, як залізничні, так і автомобільні, які пов'язані з перевезенням вантажів не тільки в регіоні, айв країні та за її межами.

Безперечно, значення розвитку Придніпровського економічного регіону надзвичайно важливе для розвитку економіки країни в цілому. Однак, як і в інших економічних районах, тут також є свої труднощі і проблеми, які необхідно вирішувати. Про них буде йти мова у наступних розділах.


11.2.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону


За рівнем концентрації і різноманітності запасів Придніпровський економічний регіон посідає перше місце в Україні. Тут зосереджена п'ята частина природно-ресурсного потенціалу, у тому числі 1/3 мінерально-сировинних ресурсів і 1/7 земельних ресурсів України. В регіоні є близько 300 родовищ корисних копалин. Це родовища паливно-енергетичної сировини, зокрема:

* бурого вугілля - дніпропетровський буровугільний басейн;

* руд чорних металів, а саме залізної руди - Криворізький і Білогірський залізорудні басейни, марганцевої руди - Велико-Токмацьке і Нікопольське родовища в межах Придніпровського марганцеворудного басейну;

* графітові руди найбільші родовища в Європі;

* родовища каолінів, високоглиноземної сировини уранової руди;

* родовища глин, каменю і інших матеріалів для промисловості будівельних матеріалів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „11.2. Економіка Придніпровського регіону“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль І. Регіональна економіка

 • Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.

 • 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • 11.2. Економіка Придніпровського регіону
 • 11.3. Економіка Східного регіону

 • 11.4. Економіка Центрального регіону

 • 11.5. Економіка Поліського регіону

 • 11.6. Економіка Подільського регіону

 • 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури.

 • Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.

 • Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Глава 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 • 18.2. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі.

 • 18.3. Міжнародне правоохоронне співробітництво.

 • 18.4. Європейський вектор українського правового поля в сфері охорони навколишнього середовища.

 • 18.5. Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології.

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи