Розділ «ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії»

Маркетинг

Досягнення цілей ціноутворення - проникнення на новий ринок, збільшення частки ринку, виведення на ринок нового товару тощо - можливе лише завдяки вмілому використанню цінових стратегій (рис. 5.20).

Розглянемо послідовно кожну з наведених стратегій, ілюструючи їхню сутність, розрахунок цін, що реалізують певні стратегії. Першу групу стратегій представляють стратегії, пов'язані з виведенням нового товару на ринок.

Стратегія високих цін, або стратегія "зняття вершків", передбачає максимально високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а потім поступове зниження цін (товар при цьому пропонується новим сегментам ринку).

Передумови використання стратегії "зняття вершків":

/ продаються товари-новинки, захищені патентами; / попит перевищує пропозицію; / фірма є монополістом на ринку;

/ низька еластичність попиту (споживачі, які першими купують товар, менш

чутливі до ціни, ніж інші сегменти); / необізнаність покупців з реальними витратами виробника; / низька ймовірність швидкої реакції конкурентів.

До переваг цієї стратегії слід віднести: можливість швидкого покриття витрат на виробництво та маркетинг, отримання відповідних прибутків, підвищення іміджу фірми як підприємства-новатора. Втім, слід зазначити, що високий рівень цін приваблює і конкурентів.

Стратегія проникнення, або стратегія низьких цін, передбачає встановлення низьких цін на товари з метою проникнення на нові ринки, завоювання попиту, значної частки ринку, а потім - підвищення ціни на товари.

Передумови використання:

/ наявність необхідної кількості товарів, що робить можливим досягнення великих обсягів товарообороту, достатніх для проходження точки беззбитковості; / висока еластичність попиту; / непривабливість низької ціни для конкурентів;

/ скорочення витрат виробництва та обороту при збільшенні обсягів виробництва та збуту цього товару.

Основна перевага стратегії - наявність реальних можливостей проникнення на ринок. До проблем можна віднести:

/ збитки у процесі впровадження продукту на ринок; "

/ ризик не пройти точку беззбитковості;

/ негативна реакція покупців на подальше підвищення ціни.

Наприклад, туристична агенція може звернутися до цієї стратегії, якщо вона щойно розпочинає свою діяльність і формує клієнтуру на ринку туристичних послуг. Низькими цінами може привернути увагу до своєї продукції і виробник побутової хімії за умов дефіциту фінансових ресурсів на рекламу при виведенні на ринок нового товару тощо.

Крім зазначених, у виведенні товару на ринок часто застосовують змішані маркетингові стратегії у співвідношенні "ціна - просування товару на ринок".

Стратегія ціни у співвідношенні "ціна - просування товару на ринок" враховує залежність ціни від витрат, пов'язаних з виведенням нових товарів на ринок. При цьому розглядаються чотири стратегії (рис. 5.21).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Маркетинг» автора Гаркавенко С.С. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • >Частина 1.Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу

 • Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ

 • Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • 2.2. Процес маркетингового дослідження

 • 2.3 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ

 • 2.4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ

 • Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

 • 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

 • 3.3. Види маркетингових стратегій

 • Розділ 4.ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 • 4.2. Конкурентоспроможність товару

 • 4.3. Процес розробки нових товарів

 • 4.4. Життєвий цикл товару

 • 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг

 • 4.6. Управління товаром

 • Розділ 5.ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 • 5.3 Етапи процесу ціноутворення

 • ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії
 • ЕТАП 7. Встановлення остаточних цін

 • 5.4. Зміна поточних цін

 • Розділ 6. Політика розподілу

 • 6.3. Процес товароруху

 • Розділ 7. Комунікаційна політика

 • 7.3. Планування реклами

 • 7.4. Стимулювання збуту

 • 7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій

 • Розділ 8. Організація та контроль маркетингової діяльності