Розділ 4. КОНЦЕПЦІЯ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ

Ви є тут

Логістика

Ключові терміни: концепція, логістичні технології, технологічний процес, операція, правила, принципи, функції.

Ключові питання розділу

4.1. Концепція логістики.

4.2. Поняття логістичної технології.

4.3. Правила, принципи та функції логістики.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

• знати й розуміти: концепцію логістики та інструменти її реалізації; сутність логістичної технології управління матеріальними потоковими процесами в межах логістичних систем; правила, принципи та функції логістики;

• уміти: формулювати логістичну концепцію для

організації; у першому наближені складати план логістичної технології; використовувати правила, принципи та функції логістики для організації і управління матеріальними потоками.


4.1. Концепція логістики4.1.1. Поняття логістичної концепції4.1.2. Загальна характеристика основних логістичних концепцій


Логістика неоднорідна як у своєму теоретико-методологічному обґрунтуванні, так й у конкретно-прикладному значенні. Це і не дивно тому, що наука і практика можуть сповідати різні концепції логістики, вибудовувати різноманітні її моделі. Однак якщо під концепцією логістики розуміти систему поглядів, спрямовану на раціоналізацію і так називану "ефектизацію" управління матеріальними і супутніми їм фінансовими і інформаційними потоками шляхом оптимізації і раціоналізації логістичних операцій і дій логістичного персоналу, то, напевно, доцільним буде виділити аналітичну, технологічну і інтегральну концепції.

Аналітична концепція являє собою класичний підхід до логістики як теоретичної науки, об'єктом вивчення якої є матеріальний потік і супутні йому фінансові, інформаційні і сервісні потокові процеси, що протікають в межах логістичної системи або окремих її підсистем.

Основою аналітичної концепції є семантичні, аналітичні, аналогові моделі оптимізації. Наприклад, модель оптимального розрахунку величини замовлення, модель оптимізації логістичного циклу в межах окремої підсистеми ЛС, модель оптимального завантаження транспортного засобу і т.ін.

Застосування на практиці аналітичної концепції допомагає вирішувати скоріше завдання локальні, що відносяться до тактичного чи оперативного управління логістичною системою або окремою її підсистемою. Нині на деяких підприємствах України і Росії відпрацьовані і реалізуються пакети так називаних типових логістичних завдань з міні-програмами їх рішення. Така практика в деяких випадках є доцільною. І це обґрунтовується тим, що невеликі підприємства і фірми роками "сидять" на виконанні однієї-двох функцій. А тому питання про задіяння більш високих технологій рішення завдань та проблем логістичної спрямованості у них не постає.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що аналітична концепція є:

1) прийнятною для використання малими підприємствами і фірмами;

2) базовою для двох наступних – технологічної і інтегральної.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 4. КОНЦЕПЦІЯ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи