Розділ 2. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ви є тут

Логістика

Ключові терміни: логістизація, вартість, значимість, потокові процеси, ланцюг поставок, фактори.

Ключові питання розділу

2.1. Фактори розвитку логістики в умовах глобалізації ринкових відносин.

2.2. Значимість логістики.

2.3. Вартість логістики.

2.4. Переваги логістичних принципів організації і управління матеріальними потоковими процесами.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

• знати й розуміти: фактори розвитку логістики в умовах глобалізації ринкових відносин; значимість логістики для формування конкурентноздатності організації; переваги логістичних принципів організації і управління матеріальними потоковими процесами в межах логістичних систем;

• уміти: оцінювати значимість логістики для організації; обґрунтовувати вартість логістики і переваги застосування логістичних принципів організації і управління матеріальними потоками.


2.1. Фактори розвитку логістики в умовах глобалізації ринкових відносин



2.2. Значимість логістики


Сьогодні логістика пронизує практично всі види людської діяльності. Яку б роботу людина не виконувала, вона так чи інакше використовує правила і принципи логістики Показовий у цьому плані є приклад розподілу робіт суспільного сектора в Сполучених Штатах Америки і питома вага логістизації операцій у кожній конкретній сфері діяльності.

Американські фахівці з операційного менеджменту вказують, якщо прийняти за 100% всі роботи, що виконуються в США, то питома вага різних видів робіт розподіляється в такий спосіб:

– на виробництво припадає близько 18%;

– на будівництво, добувну галузь і інші виробництва приходиться близько 6%;

– на сервіс – 76 % (сектор сервісу включає урядову сферу, сферу харчування, здачу житла, торгівлю, транспорт, фінанси, страхування, законодавство, медицину, ремонт і обслуговування).

Виконані американськими фахівцями з логістичному менеджменту дослідження дозволяють зробити наступний висновок: у виробництві операції, які зв'язані з логістикою, займають від 24 до 32%, у будівництві, добувній галузі і інших виробництвах – від 17 до 26 %, у сервісі логістичні операції становлять близько четвертої частини.

Логістика досить міцно ввійшла в діяльність європейських і американських фірм, компаній і корпорацій. Захід і Схід прицільно дивиться на логістику, запозичаючи в неї все корисне і раціональне. Провідні економісти Заходу стверджують, що саме логістика є носієм нових методологічних підходів у підприємницькій діяльності в умовах ринкових відносин. Початок XXI ст. ознаменований інтенсивними процесами глобалізації, що ведуть до росту обсягів світового виробництва, розширення внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків. Добре це чи погано? Відповідь на дане питання дати важко. Але в одному можна бути впевненими – всі ці процеси ведуть до збільшення витрат обігу, які сьогодні, за оцінками відомих фахівців, досягають 15-30% вартості готового продукту. Даний факт незаперечний і досить невтішний.

Конкуренція стає усе напруженішою й змушує продавців знижувати націнку до мінімуму. Торгівля, у свою чергу, "відіграється" на виробниках і у багатьох випадках диктує їм відпускні ціни. Виробники гарячково шукають, на чому ще знизити і без того зведені до мінімуму виробничі витрати. Оптимальне рішення знаходиться не завжди. Тим часом одне з рішень очевидно: якщо при виробництві і продажах заощадити вже нема на чому, то потрібно скорочувати витрати на шляху проходження товарів між цими етапами. Одним з найбільш радикальних і діючих шляхів скорочення витрат є саме логістика.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи