Розділ «4.2. Поняття логістичної технології»

Ви є тут

Логістика

У логістиці логістичні технології (ЛТ) є основною частиною процесу, пов'язаного з "народженням" матеріального потоку, його переміщенням (транспортуванням) і збереженням, розподілом і збутом. Природно, що зазначений процес складається з певного набору технологічних процесів, а саме:

– закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін., що є необхідним для виробництва продукту чи надання послуги;

– транспортування до місця призначення сировини, матеріалів, готової продукції;

– збереження і складської переробки вантажів;

– переміщення матеріального потоку в межах внутрішньовиробничої логістичної системи і т.ін.

Тому під логістичною технологією варто розуміти сукупність логістичних операцій або дій, родинних за спрямуванням, доданих до матеріального потоку в конкретному тимчасовому інтервалі й просторі і пов'язаних зі зміною та переміщенням останнього для досягнення логістичної мети. Іншими словами, ЛТ це регламентована послідовність виконання логістичного процесу.

Оскільки матеріальний потік на шляху проходження до кінцевого клієнта піддається різним впливам, то природно, і логістичні операції мають різне спрямування. Залежно від цього вони поділяються на дві групи.

1. Операції, що відносяться до безпосередньої трансформації сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.іи. у готовий продукт або послугу. Ці операції зв'язані з одержанням матеріального продукту і називаються технологічними.

2. Операції, які є частиною технологічних процесів одержання продукту або послуги, що пов'язані з переміщенням, транспортуванням, складуванням, збереженням, експедируванням матеріального потоку на шляху проходження його до кінцевого споживача. Вони називаються логістичними.

Питомий склад технологічних і логістичних операцій відповідає, в основному, принципу Паретто (20/80). Відповідно до цього принципу лише п'ята частина (20%) від усієї кількості операцій, що зазвичай складають технологічний процес, спрямована на одержання (виготовлення) матеріального продукту або послуги, а інші – це приблизно 80 % операцій, є логістичними, тобто операціями транспортування, переміщення, складування, збереження і т.ін.

Для ілюстрації зазначеного звернемося до прикладу, що наводить Дональд Уотерс у своїй книзі [18].

Підприємство компанії Augilla Limited, що розташоване в Бомбеї, виробляє різноманітні асортименти простого одягу і нижньої білизни. Процес виробництва досить легкий. Однак голову ради директорів компанії Прадхіра Аугіллу не влаштовує час, який витрачається на доставку продукції кінцевому споживачеві. Тому він на даний момент розглядає можливість придбання інших компаній, що входять у ланцюг поставок, і аналізує, чи допоможе це поліпшити загальні показники діяльності компанії. Щоб більш обґрунтовано ухвалити рішення щодо цієї проблеми, він зібрав інформацію про те, який час у середньому витрачається на виконання різних видів діяльності, починаючи від закупівлі волокна на "відкритому ринку" товарів і закінчуючи поставкою продукції кінцевому споживачеві (табл. 4.2).

Ланцюг поставок починається із придбання волокна на "відкритому товарному ринку".

З наведеного прикладу видно, що на проходження матеріального потоку в межах усього ланцюга поставок у середньому потрібно 347 днів. Технологічні операції – одержання пряжі, тканини, фарбування, розкрій і пошиття – займають тільки 48 днів, а логістичні – інший час. У відсотковому відношенні це виглядає так: технологічні операції – 13,83%, логістичні – 86,17 %.

Таблиця 4.2

Перелік і трудомісткість видів діяльності процесу одержання товарної продукції

Вид діяльностіТривалість циклу, дні
1. Збереження волокна на товарних складах140
2. Покупка волокна і передача його на прядильне устаткування11
3. На прядильному устаткуванні:
- збереження первинного волокна21
- одержання пряжі13
- збереження пряжі як готового продукту11
4. Покупка пряжі і передача її на в'язальне устаткування8
5. На в'язальному устаткуванні:
- збереження пряжі6
- виготовлення тканини9
- збереження незавершеного виробництва у вигляді напівфабрикату12
- фарбування напівфабрикату в стандартні кольори і одержання готової тканини7
- збереження тканини як готової продукції8
6. Покупка тканини і її доставка на підприємство компанії Augilla Limited7
7. На підприємстві Augilla Limited:
- збереження тканини12
- розкрій тканини5
- збереження розкрою6
- пошиття одягу14
8. Відправлення готової продукції на регіональний розподільний центр21
9. Доставка готової продукції місцевому оптовикові17
10. Доставка готової продукції в роздрібні магазини19

Виконання логістичних операцій становить за витратами левову частку. Багато фахівців указують, що в ціні товару ця складова дорівнює майже 50 %.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.2. Поняття логістичної технології“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи