Розділ 5. ОБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ви є тут

Логістика

Ключові терміни: потік, матеріальний потік, інформаційний потік, фінансовий потік, сервісний потік

Ключові питання розділу

5.1. Матеріальні потоки.

5.2. Інформаційні потоки.

5.3. Фінансові потоки.

5.4. Сервісні потоки.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

знати й розуміти: трактування понять матеріальний потік, інформаційний потік, фінансовий потік, сервісний потік; сутність і зміст матеріального, інформаційного, фінансового і сервісного потоків;

уміти: проводити аналіз матеріального, інформаційного, фінансового і сервісного потоків організації.

До великої кількості трактувань терміну "логістика", що наведені в розділі 1 (підрозділ 1.3), можна додати ще одне: логістика – це наука про потокові процеси, в яких приймають участь матеріальні, інформаційні, фінансові та сервісні потоки. Таким чином, логістика спрямовує весь свій інструментарій на ефективне управління зазначеними потоками. Іншими словами головними об'єктами управління логістики є матеріальні, інформаційні, фінансові та сервісні потоки Надамо коротку характеристику останнім.


5.1. Матеріальні потоки5.1.1. Трактування поняття "матеріальний потік"5.1.2. Характеристичні ознаки і параметри оцінки матеріальних потоків


Будь-який процес вивчення конкретних об'єктів заснований на одержанні їх якісних і кількісних характеристик. Якісні характеристики необхідні для усунення наявності істотних ознак, властивостей, особливостей, що відрізняють матеріальний потік (МП) від інших потоків. У свою чергу, кількісні характеристики МП потрібні для вивчення і визначення його з боку величини, обсягу, числа.

У логістиці при вивченні і визначенні матеріальних потоків у вигляді якісних характеристик варто розглядати ознаки, а кількісних – параметри. Під поняттям ознака слід розуміти прикмету, за якою можна узнати чи визначити що-небудь. Параметр – це величина, що характеризує яку-небудь основну властивість об'єкту.

Ознаками матеріального потоку цілком можуть вважатися: номенклатура, асортимент, характеристики тари, упаковки, умови транспортування і зберігання, вимоги до виконання логістичних операцій.

Параметри матеріального потоку поділяються на статичні і динамічні.

Статичні (греч. οτατ os – нерухомий) параметри характеризують внутрішнє співвідношення властивостей матеріального потоку у відриві від їх "розвитку", руху. Очевидно, такими параметрами для матеріального потоку є:

А) габаритні характеристики: 1) об'єм, 2) площа, 3) лінійні розміри (ширина, довжина, висота);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 5. ОБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи