Розділ «5.2. Інформаційні потоки»

Ви є тут

Логістика

Функціонування будь-якої організації в ринкових умовах спряжено з наявністю інформації, що стосується як внутрішнього так і зовнішнього середовищ. Щодо логістики, то тут слід розглядати наявність інформації, що пов'язана з матеріальними потоками, а точніше з їх управлінням. Таким чином, вести мову уже слід про так називану логістичну інформацію, яка являє собою сукупність даних, повідомлень, відомостей, що характеризують: а) логістичне середовище, б) матеріальний потік або потоки, в) логістичний процес і всі його операції.

За умови того, що інформація за своєю направленістю має доставлятися з початкової або вихідної то^ки в точку її споживання, має сенс говорити про формування так називаного інформаційного потоку.

Інформаційний потік – це потік повідомлень у мовній, документованій і інших формах, що генерується вихідним матеріальним потоком і використовується й обробляється логістичною системою для виконання логістичних операцій.

Можна ще навести одне визначення інформаційного потоку: це інформація, яка знаходиться у впорядкованому русі по заданих напрямах з фіксованими початковими, проміжними і кінцевими точками.

Як правило одночасно носіями логістичної інформації і формами її збереження виступають флопі-диски, ZIP-диски, DVD, аудіокасети, відеокасети. CD, папір. "Тривалість життя" інформації на зазначених носіях різна: на флопі-дисках – 5 років, ZIP-дисках – 10 р., на DVD – 50 р., на аудіокасетах і відеокасетах – 30 р., на CD – 50 р.. на папері – 300 р.

Для зручності роботи з логістичними інформаційними потоками фахівцями розроблені класифікації останніх. Так, наприклад, В.І Сергеев класифікував інформаційні потоки на 35 видів за семи ознаками. II Бажин запропонував класифікацію з 17 видів інформаційних потоків за п'яти ознаками. Найбільш повною класифікацією нині є класифікація інформаційних потоків за 17 ознаками, що запропонована проф. О В. Посилкіною і представлена в табл 5 1. Автори пропонують 56 видів інформаційних потоків.

Таблиця 5.1

Класифікація інформаційних потоків

Класифікаційні ознакиІнформаційні потоки
Функціональне призначенняЗакупівельнийТранспортнийСкладськийВиробничийРозподільнийСервісний ;Фінансовий
Документальне супроводженняОрганізаційнийРозпорядницькийДовідковийАналітичнийЕкономічнийНауковий' Технічний
Носії інформаціїПаперовийЕлектроннийЗмішаний
ІндикаціяЦифровийАлфавітнийСимволічнийПредметновізуальний
СтруктураОдноріднийНеоднорідний
ПеріодичністьРегулярнийОперативнийВипадковийOn-lineOff-line
Взаємозв язокВзаємопов'язанийНевзаємопов'язаний
Об'ємМапооб'ємні (до 3 Кбайт)Середньооб'ємні (до 500 Кбайт)Високооб'ємні (більш 500 Кбайт)
ЩільністьМалоінтенсивні (до 1 Мбіт/с)Середньоінтенсивні (до 1-2 Мбіт/с)Високоінтенсивні (більш 2 Мбіт/с)
УтворенняПервиннийВторинний
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ступінь використанняОдноразово використанийБагаторазово використанийМаловикористанийНевикористаний
Рівень ієрархії логістичної системиВнутрішнійВхіднийВихідний
Вид системи, що пов'язується потокомГоризонтальнийВертикальний
Місце проходженняЗовнішнійВнутрішній
Напрямок щодо логістичної системиВхіднийВихідний
Час рухуВипереджаючийСлідкує одночасноСлідкує після
Напрямок рухуЗустрічнийПаралельний

З точки зору практики логісту необхідно мати уявлення і знати в більшій мірі:

а) вхідні і вихідні інформаційні потоки;

б) внутрішні і зовнішні інформаційні потоки;

в) вертикальні і горизонтальні інформаційні потоки

Вхідний інформаційний потік має екзо- і ендогенну природу Що це значить? Якщо в логістичну службу організації поступає інформація з зовнішнього середовища, то, зазвичай, і інформаційний потік буде називатися екзогенним.

У випадку "входу" інформації в логістичну службу із підрозділів, відділів чи окремих структурних підрозділів організації інформаційний потік буде ендогенним.

Вихідний інформаційний потік розпочинає свій рух з логістичної системи, існує за межами останньої (тобто в зовнішньому середовищі) деякий час і закінчує свій шлях у конкретного споживача продукції.

Внутрішній інформаційний потік циркулює в межах логістичної системи і залежить змістовно і якісно від кількості логістичних функцій, що виконуються.

Зовнішній інформаційний потік – це потік інформації, що циркулює за межами логістичної системи, тобто на ринку.

Вертикальні і горизонтальні інформаційні потоки класифікуються ще на потоки першого рівня і потоки другого рівня. Потоки першого рівня стосуються зовнішнього середовища, а потоки другого рівня – безпосередньо внутрішнього середовища, а саме структури управління організацією. Як потоки першого рівня, так і потоки другого рівня поділяються на вертикальні і горизонтальні

Вертикальні інформаційні потоки першого рівня – це потоки інформації, що циркулюють між рівноправними суб'єктами підприємницької діяльності, а в свою чергу горизонтальні інформаційні потоки першого рівня формують потік інформації між підсистемами і ланками логістичної системи.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.2. Інформаційні потоки“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи