Розділ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ

Ви є тут

Логістика

Ключові терміни: логістика, логістичні системи, логістичні технології, рохрематика

Ключові питання розділу

1.1. Історичні корені логістики.

1.2. Етапи розвитку й становлення логістики.

1.3. Ретроспектива терміну "логістика".

1.4. Спрямованість розвитку логістики.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

• знати й розуміти: трактування поняття "логістика", його сутність і зміст; етапи розвитку та становлення логістики як практичної науки; необхідність використання логістики для рішення широкого спектру економічних завдань;

• уміти: провадити історичний аналіз розвитку економічних відносин й обґрунтовувати необхідність пошуку раціональних інструментів для рішення економічних завдань.

Сучасний етап розвитку ринкових відносин можна однозначно охарактеризувати зростанням так називаної "неформатуємої" конкуренції. І вона стає усе напруженіше й напруженіше. Продавцям, мимо свого бажання, доводиться знижувати націнку на реалізований товар, що підлягає реалізації й одночасно "тиснути" на виробника в напрямку зниження "відпускних" цін. Виробники, у свою чергу, шукають шляхи зниження й без того зведених до мінімуму виробничих витрат. Вирішити народжувані конкуренцією проблеми такого плану не завжди вдається. Так що ж робити?

Світовою практикою вже давно доведено, що якщо при виробництві й продажах знизити витрати неможливо, то потрібно звернути увагу на шлях проходження матеріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, матеріально-технічних цінностей й ін.

а) від постачальника сировини і матеріалів до виробника,

б) "усередині" виробника (у межах виробничої системи), в) на рух товарів між виробником, продавцем, а якщо треба, то й на шлях пересування до кінцевого споживача. Одним з найбільш радикальних і діючих практичних інструментів скорочення витрат по всій довжині ланцюжка руху матеріального потоку є логістика. Тому інтерес до неї сьогодні чисто практичний. Він обумовлений багатьма причинами й факторами, серед яких дуже важко виділити головні. І все-таки більш значимим серед них, мабуть, є те, що логістика є й буде визначальним фактором успіху у конкурентній боротьбі між організаціями, економічними регіонами й державами за створення "вартості". Успіх у цій боротьбі, у першу чергу, буде визначатися рівнем компетенції в логістиці фахівців й організацій.

Сьогодні світова практика розвитку бізнесу й підприємництва підтверджує, що логістика значною мірою визначає конкурентну стабільність як держави й певного регіону, так і конкретної організації.

Аналіз наукової літератури небезпідставно вказує на інфраструктуру, що швидко розвивається у сфері економіки й організації виробництва. Цей процес, що є цілком природно, породжує й новий науковий напрямок – логістику. Із цього приводу доктор технічних наук, професор А.О. Смєхов відзначав: "Ця інфраструктура ґрунтується на сучасних досягненнях науки й техніки й, зокрема, тієї ж кібернетики. Ігнорувати процеси розвитку логістики було б украй нерозумно. Тим більше, що ще в Радянському Союзі були деякі вдалі приклади логістичних систем, хоча ми їх у своїй повсякденній практиці не відносимо до області логістики.

Слід також додати, що нині логістика дозволяє вирішувати логістичні завдання і проблеми, використовуючи сучасні досягнення менеджменту, а також алгоритми дослідження і управління операціями в різних сферах діяльності та економіко-математичні методи. Так що ж таке логістика?".

Для відповіді на поставлене запитання, очевидно, варто розглянути історичні корені логістики.


1.1. Історичні корені логістики


На думку переважної більшості вчених і дослідників, термін "логістика" походить від грецького слова й означає "мистецтво обчислювати, міркувати". Відомо, що в Древній Греції на службі перебувало десять логістів, що займалися державними обчисленнями (розрахунками). У період існування Римської імперії на державній службі в римлян також були служителі, що носили титул логіста. Основною функцією логістів був розподіл продуктів харчування.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи