Розділ 6. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК

Ви є тут

Логістика

Ключові терміни: логістичне система, елементи логістичної системи, властивості, закупівля, склади, запаси, транспорт, виробництво, розподіл, збут, інформація, кадри, межа фізична, умовна ринкова межа, ланцюг поставок, логістичне мережа.

Ключові питання розділу

6.1. Логістичні системи.

6.2. Логістичні ланцюги поставок.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

• знати й розуміти: сутність логістичної системи; сутність логістичного ланцюга поставок; важливість застосування логістики в організації і управлінні логістичними системами і ланцюгами поставок;

• уміти: в першому наближенні теоретично формалізувати логістичну систему і логістичний ланцюг поставок для переміщення продукції від виробника до кінцевого споживача; формулювати економічні завдання та ставити цілі для підсистем логістичних систем та фрагментів ланцюга поставок.


6.1. Логістичні системи6.1.1. Загальне трактування терміну "система"6.1.2. Логістична система: визначення, структура


Одним із базових у логістиці є поняття логістична система, яку по праву можна розглядати як одну із самих ранніх серед створених людиною різного роду систем.

Логістична система – це складна, організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з елементів (ланок), взаємопов'язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками. Іншими словами, логістична система – це система, що складається з декількох підсистем, що виконує логістичні функції і має розвинені зв'язки з зовнішнім середовищем, тобто з ринком (споживачами, постачальниками, партнерами, посередниками).

Для вивчення поняття "логістична система" необхідно, насамперед, виходити з аналізу підсистем, що формують систему, її властивостей і зв'язків.

До основних підсистем (елементів Ms) логістичної системи (ЛС) відносяться наступні дев'ять: М1 – закупівля, М2 – склади (складське господарство), М3 – запаси, М4 – транспорт, М5 – виробництво, М6 – розподіл, М7 – збут, М8 – інформація, М9 – кадри. Розглянемо кожну з них.

Закупівля (М1) – це виділена підсистема, що забезпечує ЛС матеріальним потоком у вигляді сировини, матеріалів і т.п. безпосередньо від першоджерела.

Склади (М2) – є підсистемою ЛС, що представлена споконвічно складськими площами у вигляді будинків, споруд, площадок, а також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки матеріального потоку в межах "складського простору". Основне призначення складів – розміщення і зберігання матеріального потоку, перетвореного в запас, його переробка на складі і формування в необхідний для споживачів "формат" для більш зручного транспортування.

Запаси (М3) – є своєрідним показником життєздатності ЛС. Це "кров" логістичної системи. Наявність запасу гарантує системі високу адаптивність до ринкової ситуації, що змінюється. У той же час це одна з витратних ланок логістичної системи. Економічність ЛС залежить від економічно обґрунтованої оптимальної величини запасу.

Транспорт (М4) – зв'язує певні елементи ЛС (закупівлю, склади, виробництво, збут) транспортним процесом, забезпечуючи одночасно безперебійність і своєчасність її функціонування.

Виробництво (М5) – забезпечує трансформацію (переробку) матеріального потоку в затребувану ринком продукцію з мінімальними витратами і заданою якістю.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 6. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи