Розділ «5.3. Фінансові потоки»

Ви є тут

Логістика

Нині логістика має велику кількість спеціальних напрямків розвитку серед яких сформувався напрямок фінансової логістики. Тому фінансова логістика за своїм змістом і сутністю вивчає фінансові потоки з метою надання рекомендацій управління ними в процесі діяльності логістичних систем і логістичних ланцюгів, яка пов'язана з пересуванням матеріальних потоків кінцевому споживачеві відповідно до основних правил логістики. Звісно, що логістичні фінансові потоки створюються і використовуються для забезпечення ефективного пересування матеріальних потоків у межах логістичної системи чи логістичного ланцюга. Це добре ілюструється принципом "сплата грошей – одержання грошей" (рис. 5.3).

Ілюстрація до принципу

Рис. 5.3. Ілюстрація до принципу "сплата грошей – одержання грошей":

1, 2, 3, 4 – позначення послідовності кроків у циклі обігу;

ГК1 – грошові кошти (фінансовий потік), які платить логістичне система за вхідний МП;

ПК2 – грошові кошти (фінансовий потік), які платить споживач за одержуваний з логістичної системи МП;

МП1 – матеріальний потік, що входить в логістичну систему;

МП2 – матеріальний потік, що виходить з логістичної системи

Згідно наведеної схеми (рис. 5.3) першочергово при організації і "запуску" логістичної системи на ринку проводиться закупівля за грошові кошти ГК1 засобів виробництва. Далі вони у вигляді вже матеріального потоку МП1 надходять у дану логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім "ідуть" із логістичної системи на ринок у споживання МП2 і обмін на фінансові ресурси ГК2, що поступають у логістичну систему. За такої постановки питання лопстична система тісним чином зв'язана із зовнішнім середовищем (тобто ринком) за допомогою товарно- грошових відносин, тобто матеріальних і фінансових потоків (ще раз треба підкреслити, що даний зв'язок заснований саме на принципі "сплата грошей – одержання грошей").

Вище наведене підкреслює важливість думки багатьох вчених і фахівців щодо питання виокремлення і досконального вивчення саме логістичних фінансових потоків.

Що ж треба розуміти під фінансовим потоком?

Під фінансовим потоком у логістиці слід розуміти спрямований рух грошових коштів, що циркулюють в межах логістичної системи, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для ефективного пересування товарного потоку.

Вивчення фінансових потоків у логістиці тісно пов'язане з:

а) основними характеристиками фінансового потоку;

б) формуванням типології тобто класифікації останніх.

Характеристики та класифікація фінансових потоків у логістиці

є визначальним моментом у створені системи управління фінансами в логістичній системі.

До основних характеристик фінансових потоків у логістиці відносяться наступні.

1. Обсяг фінансового потоку: вказується і виміряється в грошових одиницях та фіксується в визначених документах супроводження матеріального потоку.

2. Вартість фінансового потоку: визначається витратами на його організацію та управління.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора О.М.Сумець на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.3. Фінансові потоки“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи